Bulmaca Cevapları
Ostraviçe bulmaca
Aylakçılık bulmaca
Sitteisevir bulmaca
Sürnatüralist bulmaca
Enkazcı bulmaca
Kritisizm bulmaca
Sarıcı bulmaca
Greyfrut bulmaca
Oyo bulmaca
Yurdumun bulmaca
Ahçıbaşı bulmaca
Kurşunlamak bulmaca
Hace bulmaca
Eşekçi bulmaca
Yarkurul bulmaca
Tezyit etmek bulmaca
Erir bulmaca
intiza bulmaca
Mahzunluk bulmaca
Yeminli bulmaca
çevreli bulmaca
Dönemsiz bulmaca
Yükümlenme bulmaca
şaşalamak bulmaca
Cisimlere temas gerektirmeden kuvvet uygulayan maddedir bulmaca
Okulun bulmaca
Kıymetin bulmaca
Gitara benzer dört telli bir çalgı bulmaca
Cisimlerin hareketlerini yörünge hız ivme vb bakımından inceleyen bilim kolu bulmaca
Cismin genişliği bulmaca
Cisimlerin devinimini inceleyen mekanik dalı bulmaca
Cisimleri yukarı doğru çekerek hareket ettirme bulmaca
Gizlice cana kıymak bulmaca
Selamet eş anlamlısı bulmaca
Civar yöre bulmaca
Cıvalı zar bulmaca
Sırasız bulmaca
Düşmanın malını yağma etmek bulmaca
Tiara bulmaca
Vesveselilik bulmaca
Kelcik bulmaca
Dekoru yapılmamış boş akvaryum bulmaca
Toponomi bulmaca
işportacı bulmaca
Ekilmeden kendiliğinden biten ekin bulmaca
Siperlenmek bulmaca
Uyuzdan korkma bulmaca
Düzencilik bulmaca
Su çizgisi bulmaca
Gıybetçi bulmaca
Koenzim bulmaca
Eğri büğrü kum tepeleri bulmaca
Kilitlenmek bulmaca
Marat bulmaca
Cibiliyetsiz karşıtı bulmaca
Pc bulmaca
Denge ve hareket kuralları ile ilgili bulmaca
Cisimlerin hareketlerini inceleyen bilim dalı bulmaca
Cisimlerin hız kimya vs inceleyen mekanik kolu bulmaca
Canlılar ve bitkiler ile ilgili yasalar bulmaca
Eksik kelimesinin zıt anlamlısı bulmaca
Cilt bakımında yüze ve boyuna sürülen losyon bulmaca
Canlı neşeli parça bulmaca
Su koymaya yarayan kulplu kap bulmaca
Kılıç ustası bulmaca
izohips eğrisi bulmaca
Bir un yemeği bulmaca
Cezaya çarptırılmış bulmaca
Komandit şirket bulmaca
Köpek hastalığı bulmaca
çorap örmek bulmaca
Sütü azalmış davar bulmaca
Lahana turşusu bulmaca
Kışın ekilen ekin bulmaca
Buğday filizi bulmaca
Varma ulaşma bulmaca
Devlet arşivi bulmaca
Ağaçtan yapılan fırıldak bulmaca
Ağzı enli çapa bulmaca
Sevimsizleşmek bulmaca
Bir çeşit bez çanta bulmaca
Aklına gelmek bulmaca
Kayıtsız kalmak bulmaca
Az kızdırılmış demir bulmaca
Cilt ve yüz losyonu bulmaca
Büyümek karşıtı bulmaca
Vahim karşıtı bulmaca
çapkın kız bulmaca
şevket otu bulmaca
Bisikletin atası sayılan taşıt bulmaca
Küçük kepçe bulmaca
Duvarcı malası bulmaca
üzülerek söylüyorum ki ne yazık ki bulmaca
Evran bulmaca
özgür zıt anlamlısı bulmaca
Her tarafı beyaz koyun bulmaca
Paçacı bulmaca
Günahsız karşıtı bulmaca
Sepelemek bulmaca
Neşeli sevinçli bulmaca
Tos bulmaca
Peygamber balığı bulmaca
inakçılık bulmaca
Mısır fidanı bulmaca
Kapısı açık bulmaca
Yeşilimtırak bulmaca
Dövenci bulmaca
Mas etmek bulmaca
Biyoluminesans bulmaca
Calman bulmaca
Serpenek bulmaca
insanların toplandığı yer bulmaca
Gündelik elbise bulmaca
Beğendirmek bulmaca
Perüt bulmaca
Kusva bulmaca
Mukaseme bulmaca
Sığır kuyruğu bulmaca
Ahengi bozulmak bulmaca
Geçen zamanlar bulmaca
Abbağ bulmaca
Yeni açılmış tarla bulmaca
üç yaşındaki erkek at bulmaca
Emese bulmaca
Terden bulmaca
Tumturak yapmak bulmaca
Girit adasında şehir bulmaca
Nezaretsiz bulmaca
Güzelleşme bulmaca
Değerleme bulmaca
Vuslat karşıtı bulmaca
Fayda vermek bulmaca
Harman sonu artığı bulmaca
Haluşga bulmaca
üzerinde odun yarılan ağaç bulmaca
Ağıcı bulmaca
Sıkıntı verici bunaltıcı bulmaca
Uzun biber bulmaca
Benzetilen bulmaca
Gönül yüceliği bulmaca
Sönümlemek bulmaca
Ekiri bulmaca
Kızıl hurma bulmaca
çok keskin sirke bulmaca
Ekdi bulmaca
Nefyetmek bulmaca
Leta bulmaca
Beğenilmez bulmaca
Sonuçlanmamak bulmaca
Telve bulmaca
Dvd bulmaca
El tezgahında seyrek dokunan bez bulmaca
Tuşgül bulmaca
Serinkanlı bulmaca
Peygamberimizin dinlendiği mağara bulmaca
Hayvanlara bakan uşak sığırtmaç bulmaca
Dekagram bulmaca
Titreşir bulmaca
Mütevazi karşıtı bulmaca
Dekalitre bulmaca
Beş yaşını geçmiş davar bulmaca
Katkıda bulunmak bulmaca
Paniğe kapılmak bulmaca
Torum bulmaca
Budaksız ve düzgün tomruk bulmaca
Sular altında kalmış tarla bulmaca
Esseh bulmaca
Kösele suratlı bulmaca
Besin öğelerinin emilmesinde güçlük bulmaca
Tekçe bulmaca
Zayıf düşmek bulmaca
Yumurtalı ot kavurması bulmaca
Panzanella bulmaca
Cesaretlendirilme bulmaca
Doğrayan bulmaca
Koyote bulmaca
Bir çeşit sıçan geme bulmaca
Kömürleşmek bulmaca
Yere dökülmüş ağaç yaprakları bulmaca
Lap bulmaca
Televizyon ruhsat ücreti bulmaca
Kapı pervazı ve çerçevesi bulmaca
Gezelemek bulmaca
Tecebbür bulmaca
Palıt bulmaca
Kümes hayvanlarının kuluçkaya yatması bulmaca
Nazdar bulmaca
Boğaz bölgesindeki bademcikler bulmaca
Desti satıcısı bulmaca
Kaloşsuz bulmaca
Hisse çıkarmak bulmaca
El yapımı makarna erişte bulmaca
Hamursuz bayramı bulmaca
Gurut bulmaca
Sarımtırak bulmaca
Eski meddahların taşıdığı küçük balta bulmaca
Dublajcı bulmaca
Saldırıcı şiddetle saldıran bulmaca
Methetmek karşıtı bulmaca
Onsen bulmaca
Seyrek yetişmiş ağaçlık bulmaca
Malvin adaları bulmaca
Amfora bulmaca
Tezvirat bulmaca
Batsık bulmaca
Susuzluktan yanmış kurumuş bulmaca
Gezip tozmak bulmaca
Sg bulmaca
Ağaç posası bulmaca
Kuru bitki sapı bulmaca
Bazı yaraların uç bölümü bulmaca
Yassı uzun ok temreni bulmaca
Keçeden yapılan yağmurluk bulmaca
Kızıl kum bulmaca
Boynu uzun kulpsuz testi bulmaca
Bol meyve yüklü ağaç bulmaca
Kesici aletlerin ağzı bulmaca
Buğday tanesinin tohum kabuğu bulmaca
Güneşte solmuş renk bulmaca
Yeşilken soğuk vurmuş ekin bulmaca
Yalancı dolma bulmaca
Kirli ve eski çamaşır bulmaca
Yüreği pek bulmaca
Planlı karşıtı bulmaca
Bir şeyi edinme isteği bulmaca
Satmak karşıtı bulmaca
Plansız programsız bulmaca
Boğaz biçiminde küçük vadi bulmaca
Cesaretini kırmak bulmaca
Ak gürbüz aygır bulmaca
At çıngırağı bulmaca
Ayı oynatan kişi bulmaca
Saban işlemeyen sert toprak bulmaca
Bacağın kaba yeri bulmaca
Sözü kesilmiş kız bulmaca
Baki karşıtı bulmaca
Kış karşıtı bulmaca
çatak karşıtı bulmaca
Eski dilde eriştirme bulmaca
Kalın bezden yapılan ip bulmaca
Arapçada aydınlatmak bulmaca
Emeğe değmeyen iş bulmaca
Ateşi başına vurmak bulmaca
Av köpeklerinde avlanma çağı bulmaca
Cilt bakımında yüze ve boyna sürülen losyon bulmaca
Cisimlerin hareketini inceleyen bir bilim dalı bulmaca
Cismin hareket miktarı bulmaca
Hizmete alıştırılmamış at bulmaca
Cinsel isteklerine düşkün olan bulmaca
Cimri diğer adı bulmaca
Ciltte oluşmuş kırışıklıklar bulmaca
Ciltte oluşan kırışıklık bulmaca
Endemik bulmaca
Diyalektoloji bulmaca
Tutsuk bulmaca
Kalkolitik bulmaca
Diskur bulmaca
Adilin bulmaca
Cıvata sökme sıkıştırma aleti bulmaca
Derinleşmek bulmaca
Eşantiyon bulmaca
Ciğer hastalığı bulmaca
Gazlamak bulmaca
Mahkeme duvarı bulmaca
Kirkpare bulmaca
Arnavut pilavı bulmaca
Parelemek bulmaca
Utkulu bulmaca
Eğimli dik tepe bulmaca
Arkayı gözeten koruyan asker bulmaca
Başlanılmak bulmaca
Dinlenmeden bulmaca
Aklıevvel bulmaca
Ağlamak karşıtı bulmaca
Cesaret yiğitlik bulmaca
Andromonoik bulmaca
Kayalıklar arasındaki geçit bulmaca
Akıbudak bulmaca
Jako bulmaca
Cesedi inceleme bulmaca
Ceviz ya da badem içi bulmaca
Kirno bulmaca
Asu bulmaca
Cevher ile süslenmiş bulmaca
Ucuz veya yumuşak elbise bulmaca
Leda bulmaca
Neden ise bulmaca
Cezalandırılmış kimse bulmaca
Arapçada bulmak bulmaca
çocuk dilinde cinsiyet organı bulmaca
Mülahaza yapmak bulmaca
Dona çekmek bulmaca
Nezaketsizlik karşıtı bulmaca
Süzülmüş yoğurttan tereyağı çıkarma bulmaca
Mukataat bulmaca
Ağaçları bulmaca
çatıdan aşağı inen oluk bulmaca
Ahşap karkas bulmaca
Zoe bulmaca
çatlı bulmaca
Reomür bulmaca
Cennette akan su bulmaca
Meyve sapı bulmaca
Zührevi hastalıklardan korkma bulmaca
Akciğerde oksijen taşır bulmaca
Eskalop bulmaca
Kısıntılar bulmaca
şehid bulmaca
Caydırmak için takınılan aldatıcı tavır bulmaca
Yakutların en yüce tanrısı bulmaca
Kömeç bulmaca
Salpak bulmaca
Boynuzları olmayan hayvan bulmaca
Kızban bulmaca
Puhu kuşu bulmaca
Berrakın bulmaca
önyapım bulmaca
Neresi bulmaca
Seğmen bulmaca
Kölen bulmaca
Arıtımyeri bulmaca
Obartmak bulmaca
Südremek bulmaca
Sirtaki bulmaca
Remz bulmaca
Cara bulmaca
Develerin iki yanına asılan büyük çan bulmaca
Reg bulmaca
Abakay bulmaca
Orhun bulmaca
Karılmak bulmaca
idmac bulmaca
Cep telefonu mesajı bulmaca
Bir kimseden faydalanıp para sağlama bulmaca
Cerrah ve günahkar romanının yazarı bulmaca
Pirit bulmaca
Cennette bulunduğuna inanılan kutsal ırmak havuz veya çeşme bulmaca
Cennette olduğuna inanılan ırmak bulmaca
Cennette bulunan ağaç bulmaca
Cennette bir makam bulmaca
Cenevre gölü bulmaca
Cennet eş anlamlısı bulmaca
Cennet ile cehennem arası yer bulmaca
Ceket altına giyilen kolsuz giysi bulmaca
Akciğerde oksijen karbondioksit taşınmasını sağlayan boşlukların son ucu bulmaca
Hastalık derecesinde yemek yeme isteği bulmaca
Cenaze evi bulmaca
Bir sorunu çözmek üzere öne sürülen görüş düşünce teklif bulmaca
Cemal süreyanın bir kitabı bulmaca
Cemal süreyanın şiir kitabı bulmaca
Cemal safi şiiri bulmaca
Cemil meriçin bir kitabı bulmaca
Cemaate namaz kıldıran bulmaca
Cem yılmazın rol aldığı bir film bulmaca
Hıristiyanlıkta cemaatten kovma cezası bulmaca
Apre makinesi bulmaca
Büyük sahrada kumul bölge bulmaca
Büyük otel bulmaca
Cehennem ile cennet arası bulmaca
Cehar bulmaca
Ced ata bulmaca
Canlıların yapısını inceleyen bilim bulmaca
Canlılarda vücut yapısı bulmaca
Büyümüş trioid bezi bulmaca
Canlıların yaşadığı şartlar bütünü bulmaca
Canlılığını sürdürmek bulmaca
Cansuyu bulmaca
Ce simgeli element bulmaca
Toprak damlarda saçak bulmaca
Erzurum barına benzer bir halay bulmaca
Bilgili karşıtı bulmaca
Genom bulmaca
Sergi vb dokuma tezgahı bulmaca
Undan yapılan civciv yemi bulmaca
Mülaki bulmaca
iğ kabı bulmaca
Parlak pul bulmaca
Magnezyum karbonat bulmaca
inkişaf etmek bulmaca
şefi bulmaca
Kanadiyen bulmaca
Efendim bulmaca
Safrana benzeyen safran renginde bulmaca
Yağmurdan korunmalı yer bulmaca
Hıristiyan inancından çıkma bulmaca
Canlıların bulunduğu şartların tümü bulmaca
Venezuelada bir akarsu bulmaca
çakmaktaşı bulmaca
Cansız güçsüz kimse bulmaca
Feminizmin temellerini atan düşünür bulmaca
Balak gazi bulmaca
Bowlingde bir atış bulmaca
Ağzına gem vurmak bulmaca
Ahtapot gibi bulmaca
Su sızıntısı yerdeki ıslaklık bulmaca
Bir cins kadın başörtüsü bulmaca
Her yanı mor bulmaca
Kurutulmuş davar gübresi bulmaca
Ocak çekirgesi bulmaca
Teniste servis atış türü bulmaca
Maşası olmak bulmaca
Fırsatını düşürmek bulmaca
ılgın ağacının koruğu bulmaca
Bir çeşit deri tümörü bulmaca
Eskimiş giysilere yapılan yama yamalık bulmaca
Darda kalınan gün bulmaca
Eski dilde edim bulmaca
Kullanıştan kaldırmak bulmaca
Tok gözlü karşıtı bulmaca
çek cumhuriyetinde bir ırmak bulmaca
Karınca yuvasını örten tepecik bulmaca
Vücuttan düşmek bulmaca
işkampaviya veya servis teknesi bulmaca
Süryanilerde azizlere verilen unvan bulmaca
Sağır olmak bulmaca
Baş giysilerinde çene bağı bulmaca
Kahpe dölü bulmaca
şahtere otu bulmaca
Dağlarda dik sarp yalçın sırt bulmaca
Müsveddenin temize çekilmesi bulmaca
Domuz balığı bulmaca
Patlıcan kurusu bulmaca
Kambur zambur bulmaca
Eski kalemtıraş çeşitlerinden biri bulmaca
Tuğa bulmaca
Falanca bulmaca
Güvertede teslim bulmaca
Derenin dar yeri bulmaca
Değerbilir karşıtı bulmaca
Cariye kelimesinin eş anlamı bulmaca
Mısır yarması yemeği bulmaca
Yatay tomar biciminde resim bulmaca
Cast away bulmaca
Cariyelik bulmaca
Kolgan dikeni bulmaca
Fransız ortaçağında bir oyun biçimi bulmaca
Variyetli bulmaca
Vuran bulmaca
Mayalanmış hamurdan yapılan simit bulmaca
Molalite bulmaca
Ahdi karip bulmaca
Cata bulmaca
Tavşanın kaçtığında saklandığı yer bulmaca
Yunan evlerinde yatak odası bulmaca
Abuk subukluk bulmaca
Tütün yaprağı dizesi bulmaca
Yağmur duasına çıkma bulmaca
ıztırab veren bulmaca
çatının saçağı bulmaca
çatı katı aydınlatmaya yarayan küçük pencere bulmaca
şıp diye bulmaca
çökelek kurusu bulmaca
Caz yapmak bulmaca
Karşısındakini bir işten caydırmak için takınılan aldatıcı tavır bulmaca
Cava adası nereye bağlıdır bulmaca
çatışkı eş anlamlısı bulmaca
Değer öğretisi bulmaca
insan başlı aslan vücutlu antik mısır heykeli bulmaca
Dar kaftan dar elbise bulmaca
Cazibe nedir bulmaca
Bir tür ispanyol opereti bulmaca
Denizcilikte altüst olma bulmaca
Odun çekilen kuru dere bulmaca
Belgeye dayanan doğruluğuna güvenilen sağlam bulmaca
Ege bölgesine has bir beyaz üzüm bulmaca
Boya çekmek bulmaca
Denizde bin sekiz yüz elli iki m olarak kabul edilen uzaklık ölçü birimi bulmaca
Yazı karakterinin daha belirgin olarak yazılmış biçimi bulmaca
Kalple ilgili bulmaca
Kumaşlardaki nokta puan bulmaca
Ben felsefe bulmaca
Bir şeyi yapmaya başarmaya gücü yeten erkli bulmaca
Can isimli şairin soyadı bulmaca
Göğün en üst katı bulmaca
Canlıda hastalıklı kesecik bulmaca
Parlak pürüsüz temiz bulmaca
Nergisi bulmaca
Beğenilerek bulmaca
Cana yakın olgun güvenilir erkek bulmaca
Cana kıyan hayvan bulmaca
Canan tanın bir kitabı bulmaca
Areopagos bulmaca
iyi ve parlak kılıç bulmaca
Garga bulmaca
Canlanış bulmaca
istiralya bulmaca
Sirokko bulmaca
Yiğitlenmek bulmaca
Havalename bulmaca
Katlı bulmaca
Garda bulmaca
Bir şeyi göz önünde canlandıran temsille ilgili bulmaca
Fere bulmaca
Canlı hücrelerin ana maddesini oluşturan karmaşık yapılı doğal madde bulmaca
Bir tür meyveli sarmaşık bulmaca
içteki bulmaca
Karalayıcı bulmaca
Kuzuotu bulmaca
Canlı yaşayan kimse bulmaca
Yatı bulmaca
Canlı dinç bulmaca
Evvelemirde bulmaca
Mütekarip bulmaca
Püvaterapi bulmaca
Hamur açmada kullanılan un bulmaca
Bir parçanın canlı neşeli ve hızlı çalınacağını belirten müzik terimi bulmaca
üçkağıtçılık bulmaca
Emn bulmaca
Evliliği bulmaca
Canlı parça çalma bulmaca
Süzülerek bulmaca
Fiyatlandırmak bulmaca
Bütünüyle top biçiminde yusyuvarlak bulmaca
Boş önemsiz şey bulmaca
Tuzu az yemek bulmaca
Salahiyetli karşıtı bulmaca
Nehir eş anlamlısı bulmaca
Po bulmaca
bulmaca
Dille oluşmuş kültürel kimliği belirleyen alan bulmaca
Moloz taş bulmaca
Tablao bulmaca
Yolları sulamakta kullanılan araç bulmaca
Emçi bulmaca
Yük taşımacılığı bulmaca
Toy çaylak bulmaca
Bir topluluğu oluşturanların duygu düşünce ortak çıkarlarda birbirine bağlanması bulmaca
Ekene bulmaca
Gemide fırdöndüye bağlı zincir düzeni bulmaca
Camilerde parmaklıkla ayrılmış yüksek yer bulmaca
Camekan küçük limonluk bulmaca
Canlı coşkulu biçimde çalınmak bulmaca
Cam parıltılı bir silikat bulmaca
Cam parıltılı silikat bulmaca
Yiyecekleri un ve yumurtayla kızartmak bulmaca
çan biçiminde alt tarafı genişleyen etek bulmaca
Tam ölçüde bulmaca
Tüzüğe uygun bulmaca
Büyüklük irilik bakımından şaşılacak şey bulmaca
Büyüme hastalığı bulmaca
çivit çivit otu bulmaca
üzeri kalay kaplı ince sac bulmaca
Basım makinası türü bulmaca
Güzel pekiyi bulmaca
Sabaki bulmaca
Ortay bulmaca
imtisas bulmaca
Meksikada yetişen dev kaktüs bulmaca
işlevci bulmaca
Rükn bulmaca
Hs bulmaca
Boğaç bulmaca
Enversiyon bulmaca
Proteazom bulmaca
Hazire bulmaca
Tekrarın bulmaca
Vajina bulmaca
Horluk bulmaca
Cimcaş bulmaca
Gofa bulmaca
Distil bulmaca
Eşkaynama bulmaca
Tasmalar bulmaca
Tabanvay bulmaca
Lamaizm bulmaca
ısılpil bulmaca
Liguria bulmaca
Azeriler bulmaca
Selakap bulmaca
Gabardin bulmaca
Görüşmek bulmaca
Yağmak bulmaca
Kazandibi bulmaca
Babuin bulmaca
Pörenk bulmaca
Aymara bulmaca
Leyden bulmaca
Zilve bulmaca
Sejm bulmaca
Taşınım bulmaca
Tokatçılık bulmaca
Dirençsiz bulmaca
Yanşak bulmaca
Poxvirüs bulmaca
Bilan bulmaca
Gisu bulmaca
Observasyon bulmaca
Pastiş bulmaca
Lev bulmaca
Bucir bulmaca
çekinen bulmaca
El çıngırağı bulmaca
Biçare karşıtı bulmaca
Buyra bulmaca
Kivci bulmaca
Variante bulmaca
Yeğinliği bulmaca
Müsaraat bulmaca
Lezez bulmaca
çocukların oyunda kullandığı değnek bulmaca
Kakemono bulmaca
Dikkatsizce bulmaca
Küçültü bulmaca
ısmarıç bulmaca
Döşenmiş taş bulmaca
Yönleme bulmaca
Niyetlilik bulmaca
Etriye bulmaca
Hücumcu bulmaca
Cıvıldamak bulmaca
Gıyap bulmaca
Polisistron bulmaca
Küçük ve şairane resim bulmaca
Haciyatmaz bulmaca
Problemsiz bulmaca
Ağlanılası bulmaca
Muhip bulmaca
Tezkiye bulmaca
Karda bulmaca
Serbestleştirme bulmaca
Dolanı bulmaca
Uğramış bulmaca
Derhe bulmaca
Putrel bulmaca
Yağlı kapı bulmaca
Yüzeyselleşmek bulmaca
istihdam etmek bulmaca
Kedi tırnağı bulmaca
Sıcak harp bulmaca
Bal kabağı bulmaca
Haydari yaka bulmaca
Kuvvetli ve dayanıklı deve bulmaca
çerkez sütlacı bulmaca
Yakıt parası bulmaca
Ağaçları kurutan bir hastalık bulmaca
Bez dokunurken kullanılan iplik bulmaca
Nefret karşıtı bulmaca
Ağaçtan yapılmış çeşme borusu bulmaca
Kirletmek karşıtı bulmaca
Dalgınlık karşıtı bulmaca
Sürülmeyen açık yer bulmaca
Nemalanmak bulmaca
Ağaçtan oyulmuş leğen bulmaca
Bir işi kolaylaştırma bulmaca
Sert kadın bulmaca
Sırmadan kabartma deseni bulmaca
Başkalarının noksan taraflarını gören bulmaca
Eski dilde amaçlama bulmaca
Hoşlanmak karşıtı bulmaca
Kararlı karşıtı bulmaca
Bir kavmin büyüğü şefi bulmaca
Palavracılık bulmaca
Akarsu taşmalarından oluşan atık bulmaca
Tenhalaşmak bulmaca
Kor haline gelmiş odun bulmaca
Asma üzerindeki üzüm salkımı bulmaca
Talimlerde kullanılan ok bulmaca
Boz ayran bulmaca
Dudak içinde olan beyazlık bulmaca
Kibar karşıtı bulmaca
ince çekilmiş bulgur bulmaca
Fiyonk makarna bulmaca
Bir cins beyaz elbise bulmaca
Arapçada üst elbisesi gömlek bulmaca
çakmak kabı bulmaca
Amasya ilinde bir yayla bulmaca
Geminin yakıt deposu bulmaca
Silahlı bekçi bulmaca
Düz çamursuz yol bulmaca
Ufak boynuzlu dişi koyun bulmaca
Bulgur ufağından yapılan pilav bulmaca
Koyun gözü bulmaca
Yol gözlemek bulmaca
Göz ucuyla süzmek bulmaca
Ahırın ön kısmı bulmaca
Kısa kulaklı hayvan bulmaca
Ağrıyı kesme bulmaca
Elektrik yükü bulmaca
Bir ispanyol şarkısı bulmaca
Hardala benzer bir ot bulmaca
Eski romada büyük sirk havuzu bulmaca
Büyük selçuklu devletinin kurucusu bulmaca
Riyakâr karşıtı bulmaca
Başa sarılan yemeni bulmaca
Büyüklük taslama böbürlenme bulmaca
Büyük zarara yol açan yıkım bela bulmaca
Büyük ve süslü köşk bulmaca
Büyük soba bulmaca
Değmek karşıtı bulmaca
Hamurun üstüne örtülen örtü bulmaca
Zayıf davar bulmaca
Kaş çatmak bulmaca
Bir seramik pişirme yöntemi bulmaca
Avcı ıslığı bulmaca
Boynuzuyla vuran davar bulmaca
Bir yara ilacı bulmaca
Aşk karşıtı bulmaca
Sulama makinesi bulmaca
itimat karşıtı bulmaca
Büyümüş tiroit bulmaca
Belgeye dayanan doğru doğruluğuna güvenilen sağlam bulmaca
Yaylada bulunan çayır bulmaca
Açık hava eğlencesi bulmaca
Bir tür sırlı çömlek bulmaca
ince beyaz keten bulmaca
Atlar için yazılmış kaside bulmaca
Madeni su bardağı bulmaca
önemli bir amaca ulaşmak için kişinin kendisini kontrol etmesi bulmaca
Hafife almak bulmaca
Binalarda ağaçtan yapılan kiriş bulmaca
Dişi sülün bulmaca
Mükafatını görmek bulmaca
Büyüklük irilik bakımından şaşılacak durumda olan bulmaca
Adan bulmaca
Eski dilde buharlaşma bulmaca
Bir hastayı ziyaret eden bulmaca
Küçük bir çeşit kuş bulmaca
Ferahlık duymak bulmaca
Büyüklük ululuk yükseklik bulmaca
Eski ve kalitesiz yatak bulmaca
Filiz vermek bulmaca
Hurma salkımının dalı bulmaca
Gezinti yapmak bulmaca
Genişlemek karşıtı bulmaca
Derinliği az olan derin olmayan bulmaca
Büyülü sihirli füsunkar bulmaca
Bir tür kiraz likörü bulmaca
Memesi küçük koyun bulmaca
Bulunmuş sahibi olmayan eşya bulmaca
Etrafı çevrili meyve bahçesi bulmaca
Ayrı yapılmış olan mutfak bulmaca
Olasılık eş anlamlısı bulmaca
Kabuksuz salyangoz bulmaca
Bir çeşit beyaz arpa bulmaca
Kamış parçası bulmaca
Sık yetişmiş ağaç bulmaca
Dert sahibi bulmaca
Akaina bulmaca
Bir maki türü bulmaca
Ağaçtan yapılmış süslü terlik bulmaca
Zokayı yutmak bulmaca
Uykusuz kalma bulmaca
Ağzı sıcağa dayanıklı bulmaca
Dünya karşıtı bulmaca
Biçarelik bulmaca
Fıstık çamı bulmaca
Fiber optik bulmaca
Saatin iki ibresinden büyüğü bulmaca
Tenkil bulmaca
Otonun dış bölümü bulmaca
Apseleşmek bulmaca
Strüktüralist bulmaca
Erkeklik bezi haya bulmaca
Candar bulmaca
Rehinci bulmaca
Hışıldamak bulmaca
Berraklaşmak karşıtı bulmaca
çerçeve biçiminde oymalı çıkıntı bulmaca
Ornitolog bulmaca
üsküdarın yunancadaki adı bulmaca
iç duvar kenar bulmaca
Bağırtlak kuşunun erkeği bulmaca
Orda bulmaca
Cin gözü bulmaca
Maymuna dönmek bulmaca
Kerpiç çamuru bulmaca
Voltamper imi bulmaca
Cibutide bir dağ bulmaca
Bir dirhemin altıda biri bulmaca
Kırmızı siyah erik bulmaca
Bir çeşit karides yemeği bulmaca
Hayvandan dökülen tüyler bulmaca
Bir duvarcı aleti bulmaca
Taze ağaç yaprağı bulmaca
Tadı mayhoş bulmaca
ihanet karşıtı bulmaca
Atardamarların bazılarında duyulan titreme bulmaca
Bütün karşıtı bulmaca
Küçük bakır tencere bulmaca
At üstüne konulan minder bulmaca
Suyun üstündeki buz bulmaca
Güneyden ve güney batıdan esen veya bazen de yağış getiren yerel rüzgar bulmaca
Bir çardak türü bulmaca
Eskiden beri hükümdar olan kimse bulmaca
Arka üstü yatarak uyuma bulmaca
çok bahşiş dağıtan bulmaca
Saydamlaşmak bulmaca
Laf işitmek bulmaca
Korkunun karşıtı bulmaca
Balıkların yumurta dökme mevsimi bulmaca
Eski dilde öncül bulmaca
ikrahlık bulmaca
Düğümü açmak bulmaca
Keçi pisliği bulmaca
Koyun derisini yüzmek bulmaca
Kan damarlarının genişlemesi bulmaca
Ana suya karışan derecikler bulmaca
At pisliği bulmaca
Bezden biçilmiş elbise çamaşır bulmaca
Kısa bir etek modeli bulmaca
Kene yavrusu bulmaca
Kurutulmuş taze fasulye bulmaca
Atın tırnağının sivri ucu bulmaca
Tarihsel roman bulmaca
Palyaçolardan korkma bulmaca
ırmakların küçük kolları bulmaca
Güzel olmak bulmaca
Yapma bebek kukla bulmaca
Hikaye eş anlamlısı bulmaca
Büyük zorluk bela bulmaca
Bahçeli evlerin dış kapısı bulmaca
Elbise saklama yeri sandık bulmaca
Büyük ve önemli bir iş bitiren kimse bulmaca
Büyük yumurtamsı kırmızımsı mavi renkli erik bulmaca
Büyük yankı uyandıran utanç verici veya küçük düşürücü olay bulmaca
Fransız gayda bulmaca
Marangozlukta büyük rende bulmaca
Büyük ölçüde ölümlere yol açan kümes hastalığı bulmaca
Büyük ileri gelenler devlet büyükleri bulmaca
Büyük süslü köşk saray vb yapı bulmaca
Büyük ayıyı oluşturan yıldızlar bulmaca
Büyük ulu yüce bulmaca
Büyük su yolu bulmaca
Büyük sert kanat tüyü bulmaca
Büyük mavi erik bulmaca
Büyük insan kalabalığı bulmaca
Büyük gemilerin tamir için çekildiği yer bulmaca
Büyük erkek kardeş ağabey abi bulmaca
Büyük çapta alıșveriș bulmaca
Bedeniyle bulmaca
Büyük çaplı birkaç satıcının elinde olan piyasa bulmaca
Büyük lezzetli balık bulmaca
içi kürklü parka bulmaca
ınn bulmaca
Bürsün bulmaca
Büyük dikenli balık bulmaca
çok zengin olmayan cevher bulmaca
Bordür bulmaca
itminan bulmaca
Meyal bulmaca
Bizavburnu bulmaca
Tasmim bulmaca
Yatakların konduğu özel bölüm bulmaca
iki kulplu çömlek bulmaca
Tabnak bulmaca
Büyük alana kurulmuş büyük ev bulmaca
Bütünün iki eş parçaları bulmaca
Bütünsel bütünle ilgili bulmaca
Civindirik bulmaca
Abril bulmaca
Olimpos bulmaca
Kırılıp bulmaca
Masmana bulmaca
Hatırlayabilmek bulmaca
Viraneler bulmaca
Evcik bulmaca
Mücevherci bulmaca
Filbahri bulmaca
Fem bulmaca
özeladbilim bulmaca
Dut ağacı bulmaca
Kiliks bulmaca
Nablus bulmaca
Kapayan bulmaca
Getirme bulmaca
Angajmansızlık bulmaca
Lâubali karşıtı bulmaca
El kapısı bulmaca
Gocik bulmaca
Koşun bulmaca
Küçük cins incir bulmaca
Likaon bulmaca
Berkimek bulmaca
Yapısalcı bulmaca
Peçeleme bulmaca
Lillet bulmaca
Daraklik bulmaca
Pelek bulmaca
Ayağın bastığı yer bulmaca
Kefez bulmaca
Eğersiz at bulmaca
Ulaştıran bulmaca
Teraslanmak bulmaca
Nötralizm bulmaca
Boşaltı bulmaca
Biyosfer bulmaca
Koful bulmaca
Tasarımsız bulmaca
Büsbütün baştan sona bulmaca
Buzullardan körfez bulmaca
Buzlutepe nereye bağlı bulmaca
Büsbütün tamamen boş olan bulmaca
Buzda kayılan ayakkabı bulmaca
Bülent ecevitin daktilosunun markası bulmaca
Börek atığı bulmaca
Bünyan nereye bağlıdır bulmaca
Buzda kayma ayakkabısı bulmaca
Buz ile soğutulan dolap bulmaca
Büro ofis eş anlamı bulmaca
Buzdan eskimo evi bulmaca
Buzlu veya dondurulmuş olarak sunulan içki bulmaca
Buzla sunulan içki bulmaca
Buzdolabında et koymak için ayrılmış yer bulmaca
Bükülmüş bükülü bulmaca
Burun içinde bir bölge bulmaca
Bursa iline ait bir ada bulmaca
Buzul taş nedir bulmaca
Büke nedir bulmaca
Burna çekilen tütün bulmaca
Burnu boynuzlu saldırgan hayvan bulmaca
Burnu boynuzlu hayvan bulmaca
Buruşmaz bir tür kumaş bulmaca
Buradayım diye bağırmak bulmaca
Burası cok havasız denilen kişinin yöneldiği yer bulmaca
Buruna takılan süs bulmaca
Buruna çekilen toz bulmaca
Bazen ara sıra bulmaca
Varmak gelmek bulmaca
Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş bulmaca
Bırakma ya da çıkarma kağıdı bulmaca
Yöre yakında olan yer bulmaca
Etkili olmak bulmaca
Mobilyada dar ayak bulmaca
Trabzonda turistik şelale bulmaca
Güldürü nitelikli kısa oyun bulmaca
üzerine yüklenme bulmaca
çekilişte sonucu belirleme bulmaca
Bir bütünden bir parçayı herhangi bir amaçla bir tarafa koymak saklamak bulmaca
Eskişehirin ilçesi bulmaca
Kemik arasındaki kıkırdak bölüm bulmaca
Bulaşıcı bir virüs bulmaca
Bulaşık temizleme kili bulaşık yıkama kili bulmaca
Başkasının verdiği yiyecekle yaşayan bulmaca
Taklidi bulmaca
ihtişam karşıtı bulmaca
Oyalantı bulmaca
Bardabaş bulmaca
ivesi bulmaca
Parados bulmaca
Diazoma bulmaca
Bugas bulmaca
Sisten korkma bulmaca
şah sarayı bulmaca
Sarı yağ bulmaca
Korneanın doğuştan gelen bozukluğu bulmaca
Yargıçlık bulmaca
Düzgün parlak yassı taş bulmaca
Fince bulmaca
Büzülme bulmaca
Sıla özlemi bulmaca
Yıldırımlık bulmaca
Mersiyehan bulmaca
Div bulmaca
Kapı kasasının dik ağaçları bulmaca
Mahviyyet bulmaca
Tebelleş olmak bulmaca
Başağı kara olan arpa bulmaca
Hercümerç bulmaca
şaire verilen para ödülü bulmaca
Ezop bulmaca
Abrasion bulmaca
Nori bulmaca
Müesses bulmaca
Araştırı bulmaca
Mudanyanın antik çağdaki adı bulmaca
Harbilik bulmaca
Tandırın hava alma borusu bulmaca
Hidratlı doğal demir sülfat bulmaca
Otorizasyon bulmaca
Sirkenin bozulmuşu bulmaca
öndeyi bulmaca
çocuk oyunlarında kazanma işareti bulmaca
Bandikut bulmaca
Eje bulmaca
Kılıç kolanının halkası bulmaca
Eski bir türkistan parası bulmaca
Moritanyanın plaka işareti bulmaca
Gayır bulmaca
Düyan bulmaca
Bacakların arka tarafı bulmaca
Alternatifsiz bulmaca
Scherz bulmaca
Rikap bulmaca
Hacetler bulmaca
Gazanfer bulmaca
Arapçada yakın olmak bulmaca
Tarlayı ilk defa sürmek bulmaca
Destenik çiçeği bulmaca
Disiplini bulmaca
Artzamanlılık bulmaca
Ayrıksılık bulmaca
Menisküs bulmaca
Cinli bulmaca
Hajiyoloji bulmaca
çiçe bulmaca
Ninova bulmaca
Ekşi elma bulmaca
Kadana bulmaca
Duldalamak bulmaca
Dağarcığı yüklü bulmaca
Aygıtçık bulmaca
Mezam bulmaca
Bir yıllık muhtar ücreti bulmaca
Yığışmak bulmaca
Ayata bulmaca
Uzaysı bulmaca
Hinkal bulmaca
Kemikleşmek bulmaca
Aşağılaşmak bulmaca
şişmanlamaktan korkma bulmaca
Yürüme bilmeyen kimse bulmaca
Ecel beşiği bulmaca
Bildiğini yaptığını açıklama bulmaca
Değirmenin su çarkı bulmaca
Devamlı güzel kokular sürünen bulmaca
Kapantı bulmaca
çatı oluğu bulmaca
Saçak dam ucu bulmaca
Sakıt olmak bulmaca
Kaçakçılığı bulmaca
Acındırıcı bulmaca
çatırdamak bulmaca
Oflamak bulmaca
Göze inen siyahlık bulmaca
Akıllar anlamında eski sözcük bulmaca
Kopil bulmaca
Bekitmek bulmaca
Tek gezen azılı kurt bulmaca
Malzeme takım taklavat bulmaca
Nankör karşıtı bulmaca
Eski dilde zapt etme bulmaca
Yaprak kurbağası bulmaca
çok katlı sümer tapınağı bulmaca
Yöneticisizlik bulmaca
Eski dilde artma bulmaca
Rastıktaşı bulmaca
Podzal bulmaca
Gizli sorak bulmaca
Yöneti bulmaca
Tahtaravalli bulmaca
Elçek bulmaca
Makarena bulmaca
ırileşmek bulmaca
Tırmanış bulmaca
Acımaz​ bulmaca
Yeni yumurtlamaya başlayan tavuk bulmaca
Tüzen bulmaca
çizici bulmaca
Bilmeksizin bulmaca
Kaygısızca bulmaca
Karun bulmaca
Ok nişanı arkasındaki siper bulmaca
Yaşlı devekuşu bulmaca
Mahyalik bulmaca
Opçın bulmaca
Ateş sıcaklığı bulmaca
Kuyu çıkrığı bulmaca
Mahuh bulmaca
Araklayıcı bulmaca
Baldırgan bulmaca
Gezinek bulmaca
Adamcık bulmaca
şabis bulmaca
Yavubaş bulmaca
Bonkörün bulmaca
Bakirlik bulmaca
Burtak bulmaca
öğretmek mastarının emir kökü bulmaca
Gevşetmek bulmaca
Hazif bulmaca
Sevdalar bulmaca
Böğür boş böğür bulmaca
Okula yeni başlamış öğrenci bulmaca
Herze bulmaca
Uyandıran bulmaca
Zayıf ama uzun boylu kişi bulmaca
Yanmış bez parçası bulmaca
Sık çalı kümesi fundalık bulmaca
Uus bulmaca
Adlama bulmaca
Kolektivist bulmaca
Eski dilde tutma bulmaca
Nevaziş bulmaca
Hasrolunmak bulmaca
Fişka bulmaca
Ok şeklinde olan bulmaca
Vadeli hesap bulmaca
Betelenmek bulmaca
Oltu taşından yapılan boncuk bulmaca
Yeşile çalan kirli sarı bulmaca
çok susayan bulmaca
Utanıyor bulmaca
Buluşan kavuşan görüşen bulmaca
Bulunan yere göre önde ileride olan bulmaca
Sizik bulmaca
Mastor bulmaca
Yayık olarak kullanılan deri tulum bulmaca
Bulgur ve baharatlı bir yemek bulmaca
Bulgurlu kıymalı sulu köfte bulmaca
Bulgur dövülen yer bulmaca
Kavisli uç bölümü geniş kabzasına doğru daralan bir tür kılıç bulmaca
Sınıf eş anlamlısı bulmaca
Bulada bulmaca
Puhu bulmaca
Yabani koyunun ilmi adı bulmaca
çuval ot minder ot yastık dikilen sicim bulmaca
Farsçada göbek bulmaca
Hükümdar ailesinden gelen erkek bulmaca
Ocah bulmaca
Diliyle elini yalamak bulmaca
özel af bulmaca
Hızlı sarsıntılı heyecanlı bulmaca
Siyahımtırak yeşil nefti bulmaca
Deriden çarık yapmak için kesilmiş parça bulmaca
çift ve yük hayvanları bulmaca
çizgili elbiseler bulmaca
Bulaşıcı hastalık cevabı bulmaca
Mutsuz talihsiz bulmaca
Bulgaristan kentleri bulmaca
iş gücü karşılığı bulmaca
Buharada yetişen koyun bulmaca
Buğdayın özü bulmaca
Buğday arpa karışımı bulmaca
Bulaşma hastalık başkasına geçme bulmaca
Yüzeyi ışığa karşı duyarlı bir maddeyle kaplı kağıt üzerine çekilmiş resim kopyası bulmaca
Buhar ne demek bulmaca
Buhar buğu bulmaca
istenilen yere çekilebilen patlamalı motor ya da buhar makinesi bulmaca
Mersingillerden amerikanın sıcak bölgelerinde yetişen bir bitki bulmaca
Uluslarası bulmaca
Tutkulu sevmek bulmaca
Sten bulmaca
Seyrek taneli bir tür üzüm bulmaca
Sakal eski dil bulmaca
Akaray bulmaca
Bunun dışında bulmaca
Alas bulmaca
Demir başlık bulmaca
Büyük çivi ekser bulmaca
Erzak saklanan oda yer bulmaca
Bizans beyi bulmaca
Dini içeriği olan resim bulmaca
Mısırda piramitlerin olduğu ova bulmaca
Ankaranın bir semti bulmaca
Buğday tanesi özü habbe bulmaca
Buğday vb kalburdan geçirilmiş bölüm bulmaca
Zıt aksi bulmaca
Tabak veya bardak altı bulmaca
Brezilyanın plaka işareti bulmaca
Leninin yeni ekonomi politikası bulmaca
Buda rahibi ya keşişi bulmaca
Budun ön kısmından elde edilen dana eti bulmaca
Eski dil dullar bulmaca
Zeytinyağı bulmaca
P bulmaca
Binek hayvanların bir koşma biçimi bulmaca
Tekerlek biçiminde sarı renkte kaşara benzeyen bir tür peynir bulmaca
Seyrek zıt anlamlısı bulmaca
Sulu bir yaz meyvesi bulmaca
Acı bir kahve türü bulmaca
Birine uyup peşinden giden bulmaca
Kemik arasındaki kıkırdak bulmaca
Bolluk eş anlamlısı bulmaca
Uydurma düzmece bulmaca
Köftesi ile meşhur yer bulmaca
Hamurlaşmak bulmaca
Fedakarcılık bulmaca
çarkçı bulmaca
Estirmek bulmaca
Dış alımcı bulmaca
Abgar bulmaca
Hayvanların kış uykusu bulmaca
Kararmak bulmaca
Binde bir bulmaca
Mısırın çöpü bulmaca
Anıtlaştırma bulmaca
ipin birbirine kıvrılarak dolaşması bulmaca
Saykallamak bulmaca
çok pişmiş patates bulmaca
Hindistanın kutsal kitabı bulmaca
Kolan tokası bulmaca
Tekmil etmek bulmaca
Başmuharrirlik bulmaca
Kıvrımbağırsağın iltihaplanması bulmaca
çirkin kokulu bir zamk bulmaca
Dünya nimeti bulmaca
çayır madımağı bulmaca
çağdaş macar halk dansı bulmaca
Yağ hülasası bulmaca
Mister bulmaca
Pürçüklü bulmaca
Pagophoca bulmaca
Umay bulmaca
şakası yok bulmaca
Klamo bulmaca
Kadının aşermesi bulmaca
Ayaksız bulmaca
Görünüleme bulmaca
Yarıntı bulmaca
Toz halinde ilaçlar bulmaca
Ademi tediye bulmaca
Balsa bulmaca
Karaturp bulmaca
Cros bulmaca
Rakid bulmaca
ıskarlat bulmaca
Küçük yuvarlak japon şalgamı bulmaca
ısgrafito bulmaca
Değerinin altında olan tütün balyası bulmaca
Mizitra bulmaca
Bir nevi kırmızı boya bulmaca
Alın üzerine sarkan saç bulmaca
Hıdırellez bulmaca
Gpu bulmaca
Taze fasulye tanesi bulmaca
Timi bulmaca
Tattaravalli bulmaca
şaprak bulmaca
öylece bulmaca
Mutlanmak bulmaca
Kısalma bulmaca
Loran bulmaca
Tadili bulmaca
Dardanel bulmaca
Hıkd bulmaca
Fışkırtılmak bulmaca
Zılgıtlanmak bulmaca
çıtlık bulmaca
Ukıyye bulmaca
Dört halifenin ikincisi bulmaca
Mikla bulmaca
Maracana bulmaca
Cadı büyücü kadın göktaşı bulmaca
Topraktaki ıslaklık toprak nemi bulmaca
Yumuşçu bulmaca
izafe olunmuş bulmaca
Mehmuz bulmaca
Meyvenin çekirdeği bulmaca
çançiçeğigiller bulmaca
Setmaat bulmaca
şerefsizlik bulmaca
Tarla duvarı bulmaca
Karaboya bulmaca
Elektroforez bulmaca
Kaçıntı bulmaca
Bistik bulmaca
Eğinmek bulmaca
Kulan bulmaca
Konbiçim bulmaca
Tafzih bulmaca
Kadmiyum imi bulmaca
Hırgür bulmaca
Metanetsizlik bulmaca
Eştutmak bulmaca
Bifyografi bulmaca
Dişilik organı bulmaca
Hükümdarca bulmaca
Dokunmaya bulmaca
Bilememek bulmaca
Uyuzlu bulmaca
Steteskop bulmaca
Sephiye bulmaca
Damat için hazırlanan yemek bulmaca
Gömleklik ipekli bez bulmaca
Güle oynaya bulmaca
Misvak yapmak bulmaca
Göçermek bulmaca
Dik fışkıran su bulmaca
örülmüş kamış tornan bulmaca
Hödükçe bulmaca
çakılan sivri başlıklı çubuk bulmaca
Eğri mertek bulmaca
Patlıcan fidesi bulmaca
Huzuru bulmaca
Hansa bulmaca
Diz meniski travması bulmaca
Ballandırarak bulmaca
Efendilik bulmaca
Eski yunanda kanun koyucu bulmaca
Baş eğen bulmaca
çizecek bulmaca
Türkoloji bulmaca
Beyazlatılmak bulmaca
Kuru yonca bulmaca
Katıştırma bulmaca
Darı unundan yapılan börek bulmaca
Akan dam bulmaca
Baharatlı bulmaca
Meşe ağacının yaprağı bulmaca
Astenosfer bulmaca
Evlerin avlusuna tahtadan yapılan çit bulmaca
Abuse etmek bulmaca
Değişikleme bulmaca
Ordugah nöbetçileri bulmaca
Sağlıkbilsisi bulmaca
Yemiş sepeti bulmaca
Merbutiyet bulmaca
Belh bulmaca
Tallinn bulmaca
ifham bulmaca
Karabağlar bulmaca
Xxx bulmaca
Konkordans bulmaca
Aruz vezninde uzun hece bulmaca
Antijen bulmaca
Enberi bulmaca
Fakirane bulmaca
Mıncırık bulmaca
Ağulu bulmaca
Zottiri bulmaca
Toyga bulmaca
Missouri bulmaca
Bambaşka karşıtı bulmaca
çuha topu bulmaca
Yetingenlik bulmaca
Bevvap bulmaca
Katoliklerde başpiskopos bulmaca
içitmek bulmaca
Bulçum bulmaca
Macarların ulusal halk dansı bulmaca
Kilitlenecek yer bulmaca
Kardiyograf bulmaca
Metodoloji bulmaca
Gelişmesi bulmaca
ııstırap bulmaca
Kutublar bulmaca
Panama odununu veren ağaç bulmaca
Hamlama bulmaca
Hokkaya konulan ham ipek bulmaca
Karanın deniz boyunca uzanan bölümü bulmaca
çoklu ortam bulmaca
Bağlik bulmaca
Yere kadar inmiş bulut bulmaca
Yetenek zıt anlamlısı bulmaca
Vidada iki diş arasında kalan çukur bölüm bulmaca
Türk dünyası araştırmaları vakfının kısaltması bulmaca
Basır bulmaca
Söylenilmek bulmaca
çakıl veya topraklı yol bulmaca
Güzel öten bir kuş bulmaca
Sarsıla sarsıla bulmaca
içitme bulmaca
Bangladeşte bir il bulmaca
Musevi takvimine göre yılbaşı bulmaca
Kalpin bulmaca
Bakınmak bulmaca
Oturak alemine çağrılı kişi bulmaca
Tasdiksiz bulmaca
Donatımları bulmaca
Rinoskopi bulmaca
işlenmesi kolay engebesiz düz bulmaca
Nusayriler bulmaca
Brik bulmaca
Gececi bulmaca
Fırınlanmış bulmaca
Jübile bulmaca
Modülatör bulmaca
Ahenktar bulmaca
Kesecek bulmaca
Evcilik bulmaca
Taze çayır taze ot bulmaca
Mülevvin bulmaca
Müradif bulmaca
Belirtme sıfatı bulmaca
Kadın ebe bulmaca
Eski yunanda halk meclisine verilen ad bulmaca
şehname bulmaca
Denizin bulmaca
Slotter bulmaca
Sıva balçığı bulmaca
Ev ağacı bulmaca
Burindide bir göl bulmaca
Arakari bulmaca
Vulva bulmaca
Gartalaş bulmaca
Araştırman bulmaca
Gözün görmesi bulmaca
Manika bulmaca
Apala bulmaca
Deşifre etmek bulmaca
Aişe bulmaca
Parçalanmak bulmaca
Anagül bulmaca
çaparcılık bulmaca
Arpej bulmaca
Kabullenmemek bulmaca
çağlayık bulmaca
Muhafaza edenler koruyanlar bulmaca
Hiperbol bulmaca
Ressamların bulmaca
Tavazzuh etmek bulmaca
Merdek bulmaca
Düggen bulmaca
Mamulat bulmaca
Paslı bulmaca
Dönüşmek bulmaca
Seçilmek bulmaca
işlemek bulmaca
çane bulmaca
Döngün bulmaca
Fotoğraf yönetmeni bulmaca
Dekompozisyon bulmaca
Tınglak bulmaca
Resto bulmaca
Zamme bulmaca
Toprak üzerinde gelişen bulmaca
Paravan yapmak bulmaca
Asoda bulmaca
Soğuran bulmaca
Yumuşak olan kemik bulmaca
insaflılık bulmaca
Biyolojik bakımdan durgunluk evresi bulmaca
Nesis bulmaca
Kaniş bulmaca
Tülüş bulmaca
Yürüyücü at bulmaca
Başını beklemek bulmaca
Pitpit bulmaca
Flok bulmaca
Görüntülemek bulmaca
Juliopolis bulmaca
Tarp bitkisi bulmaca
Giliç bulmaca
örtünmek bulmaca
Küçük kerpiç bulmaca
şevahit bulmaca
Berveç bulmaca
Mükevvin bulmaca
Tahtacı bulmaca
Eski dilde böyle bulmaca
Bozuntu bulmaca
Köksüz bulmaca
Tam tarife bulmaca
Binilen bulmaca
Yağmur ölçer bulmaca
Saksafon bulmaca
Evermek bulmaca
Erken yetişen ürün bulmaca
Yalpa bulmaca
Güreşçi köprüsü bulmaca
Kenarın bulmaca
Garibin bulmaca
Bükü bulmaca
Nengo bulmaca
Korrazyon bulmaca
Tokalı ayakkabı bulmaca
Düğüne çağıran kimse bulmaca
Beraberlik müziği bulmaca
Kuşların bulmaca
Mekong bulmaca
Hilozoizm bulmaca
Banyo odası bulmaca
Miz bulmaca
Cızıldamak bulmaca
Av hayvanının izlediği yol bulmaca
Dil kavgası bulmaca
Mısır sapı yığını bulmaca
Belemür bulmaca
Sezindirmek bulmaca
Uzun ve bol etek bulmaca
Casteddu bulmaca
iki büklüm olmak bulmaca
işyerindeki psikolojik şiddet bulmaca
Kayakça bulmaca
Peyam bulmaca
Acin bulmaca
Boyam bulmaca
Yılmazlık bulmaca
çelik oyununda bir bölüm bulmaca
Dam tavan kubbe bulmaca
Bir miktar ekilmiş yer bulmaca
çul tutmaz bulmaca
Nea bulmaca
Sağlık yurdu bulmaca
Toto bulmaca
Bemo bulmaca
Gemiciler bulmaca
Onaylatmak bulmaca
ürolojik bulmaca
Sarnıçlar bulmaca
Yol kesmek bulmaca
Palamar bulmaca
Dilev bulmaca
Böylecene bulmaca
Konsinye bulmaca
Ağaçtan oyularak yapılanı kepçe bulmaca
Duyulan bulmaca
Döğmeç bulmaca
Osmanlı borçları yönetimi bulmaca
Arkası basılmış ayakkabı bulmaca
Bu memleketli bulmaca
Budun ön kısmından elde edilen kızartmaya elverişli dana eti bulmaca
Aysel bulmaca
Buğran bulmaca
Dikeç bulmaca
Bu kadar bulmaca
Yançalma bulmaca
Budizm okulu bulmaca
Anevrizma bulmaca
Köpüklü bulmaca
Tamak bulmaca
Budizmde manevi bir mertebe bulmaca
Ken bulmaca
Derin karanlık kuyu bulmaca
Kafe küçük bar bulmaca
Yaşamayan bulmaca
Bu çirkin sesi çıkaran şey bulmaca
Küçük çıra kütüğü bulmaca
Budala akılsız bulmaca
Budizm dininden olan bulmaca
Budizm kurucusu bulmaca
Bucak soyisimli yazar bulmaca
Son bölüm bulmaca
Kömür ocağı bulmaca
Budama aracı bulmaca
Kandela fizik bulmaca
Yapıntı bulmaca
Richard bulmaca
Kurtulan bulmaca
Rina balığı bulmaca
Almancada eyalet bulmaca
Yabancılar herkes bulmaca
Umman parası bulmaca
Tek bir bireyi aşan bulmaca
Bronz ne demek bulmaca
Browser bulmaca
Akciğerdeki bronşçukların son ucu bulmaca
Brunei plaka işareti bulmaca
Bronz eş anlamlısı bulmaca
Bronşların genişlemesi bulmaca
Brokar bulmaca
Brit bulmaca
Boy ortalaması yüz elli cm altında olan afrika kökenli bir zenci topluluğun bireyi bulmaca
Böbrek taşı düşüren şifalı bitki bulmaca
Beç bulmaca
Bronz madalya alan sıralamanın sahibi bulmaca
istek temenni rica bulmaca
öğütler bütünü bulmaca
Yapışkan bir macun bulmaca
Brezilyada stadyum bulmaca
Brezilya dövüş sporu bulmaca
Brezilyadaki gecekondu mahallesi bulmaca
Brezilyada dağ bulmaca
Brezilyada beş harfli bir kent bulmaca
Böbrek taşı yabancı bir madde bulmaca
Gücü yeten bulmaca
Brezilya fönü bulmaca
Brezilyadaki fakir halkın oturduğu yer bulmaca
Kraliçe yardımcısı bulmaca
Koket delişmen bulmaca
Aydınlık ışık parlak bulmaca
Böbreküstü bezlerinin etkili maddesi bulmaca
Sıkıntı yürek çarpıntısı bulmaca
Su satan bulmaca
Asma meyvesi bulmaca
Bas ile tenor arasındaki erkek sesi bulmaca
Kalmak işi bulmaca
öğür taydaş bulmaca
Ticari mal sergisi bulmaca
Görüntüyü yansıtan sırlı cam bulmaca
Tahıl ağırlık ölçüsü bulmaca
Mesleğinde yeni olan bulmaca
Dondurma ve sütlü tatlıların konulduğu kap bulmaca
iklim eski dil bulmaca
içi şeritli kutu bulmaca
Yurtsuz bulmaca
Düşünür bulmaca
Kartalgillerden yırtıcı bir kuş bulmaca
Bükülmüş eğilmiş olan bulmaca
Denizde bin sekiz yüz elli iki metre olarak kabul edilen bir uzaklık ölçü birimi bulmaca
Halkevi bulmaca
Hristiyanların ibadetgahı bulmaca
Giysiyi kabarık gösteren iç giysi bulmaca
Gözyaşı kemiği bulmaca
çin başkenti bulmaca
iki dağın arasındaki sırt bulmaca
Eroin bulmaca
imtizaç etmek bulmaca
Kamilen bulmaca
Mutar bulmaca
Haşerat bulmaca
Evin alt kısmı bulmaca
Suyun başı bulmaca
Stoma bulmaca
Gerilemek bulmaca
Allo bulmaca
Kargılı bulmaca
Empas bulmaca
Telakim bulmaca
Beygirin boyunduruğu bulmaca
Döndürü bulmaca
Buka bulmaca
Mücerrep bulmaca
Doğuştan geri zekalılık bulmaca
Kemirme özelliği olan bulmaca
Tokluk bulmaca
Hayvan yiyeceği konulan samanlık bulmaca
Gülünçün bulmaca
Nağiço bulmaca
Her türlü konuda yazı yapılmış kısa manzume bulmaca
Yuhaya tutmak bulmaca
Bir cins kınaçiçeği bulmaca
Feyizli bulmaca
Gadulka bulmaca
illüstrasyon bulmaca
Hapishane kaçkını bulmaca
Gırgırcı bulmaca
Uzun sağlam demir bulmaca
çalkın bulmaca
Hoşt bulmaca
Tırsma bulmaca
Kinematik bulmaca
Borneo dağlarında sülün bulmaca
immoralizm bulmaca
Kararlamadan bulmaca
Tağşiş bulmaca
Burun şişirmek bulmaca
Kemikleri gelişmeden doğan çocuk bulmaca
Tökezmek bulmaca
Elbise giymiş bulmaca
Dalga dalga yayılan leke bulmaca
Ses kesilmek bulmaca
Eksozt bulmaca
Batı pakistanda göl bulmaca
Bir tür misket oyunu bulmaca
Bodrumun turistik koylarından biri bulmaca
Gerinmek bulmaca
Eksiden kullanılan altın ve sikkeli para bulmaca
Ac simgesi olan element bulmaca
Ağız içi yarası bulmaca
Yuvarlak ve bombeli şapka bulmaca
Sık yuvarlak küçük taneli bir çeşit ekşi üzüm bulmaca
Gerçek doğru hakiki bulmaca
Yalancı dizisi oyuncusu bulmaca
Filistin direniş hareketi bulmaca
Beş harfli bir bitki türü bulmaca
Kıta eş anlamlısı bulmaca
Apaçık açıkça bulmaca
Görgülü olgun kimse bulmaca
Aşkı anlatan şehvani bulmaca
Yüksek sıcaklık etkisi ile ışıklı duruma giren cisimlerin özelliği bulmaca
Avrupalılara özgü bulmaca
üçgen biçiminde katlanmış şey bulmaca
Parayı çok seven kimse bulmaca
Kendi türünde mükemmel olan üstün nitelikte eser bulmaca
Her türlü konuda yazılmış kısa manzume bulmaca
Böcek ilacı bulmaca
içinde yemek pişirilen toprak kap bulmaca
Kayseri mantısı bulmaca
Nakite çevirme kolaylığı bulmaca
Bölümleme sınıflama tasnif bulmaca
Bez kenarı bulmaca
öfkeli karşıtı bulmaca
Mütemadiyen karşıtı bulmaca
Kuru üzüm çekirdeği bulmaca
Eski dilde yağmalama bulmaca
Akraba karşıtı bulmaca
Cefa etmek bulmaca
Ayran ağızlı bulmaca
Hastalığı tedavi eden kimse bulmaca
Ti simgesi olan element bulmaca
Ana temel öge bulmaca
Tarihi harabelik bulmaca
Toprağı derin kazmak bulmaca
Meraka düşmek bulmaca
Bir çeşit kazma bulmaca
Böbrek taşına iyi gelen besin bulmaca
Bodrumun antik çağdaki adı bulmaca
Askerin sağ kanadı bulmaca
öfkeye kapılmak bulmaca
Eli kurulamak için kullanılan mendil bulmaca
Et kavurması bulmaca
Bir kimsenin cinsel dokunulmazlığı bulmaca
isyan karşıtı bulmaca
iffetsizlik bulmaca
Ayranlı çorba bulmaca
Kendisi yokken gıyabında bulmaca
Kuvvetli eş anlamlısı bulmaca
Devlet istatistik enstitüsü bulmaca
Ormanda açıklık alan bulmaca
Düğüne giden topluluk bulmaca
Büyük moloz parçaları bulmaca
Ayaklı canavar bulmaca
Serçe parmağı bulmaca
Yünden dokunan pantolon bulmaca
Kayış gibi bulmaca
iç kulakta bulunan sıvı bulmaca
Kanı akan yara bulmaca
Araziden çıkan şiddetli rüzgar bulmaca
Küçük taş parçacıkları çakıl bulmaca
Telaşa düşürmek bulmaca
Tahıl konan çuval bulmaca
Killi kireçli beyaz toprak bulmaca
Kül gibi toprak bulmaca
Eğimli yol bulmaca
Boynuzsuz davar bulmaca
Dağ ayısı bulmaca
Akdeniz bölgesinde yaşayan örümcek bulmaca
Kış uykusu bulmaca
Kayalık dik yamaç bulmaca
Basık burunlu bulmaca
Kaktüs meyvesi bulmaca
Sesli sesli ağlamak bulmaca
Büyük zahire küpü bulmaca
Topraktan yapılmış küçük oyuk bulmaca
çok küçülmüş sabun parçası bulmaca
Eşya saklanacak yer bulmaca
Fitneye düşürme bulmaca
Suç duyurusu bulmaca
Gönüllü arzulu bulmaca
Aşınmış genişlemiş laçka olmuş bulmaca
Karpuzun ortası göbeği bulmaca
Büyük yün çarşaf bulmaca
Sepetlenmek bulmaca
Hayvanların kurumuş pisliği bulmaca
Sulh karşıtı bulmaca
Küçük arı bulmaca
Fındık taşımaya yarayan orta boy sepet bulmaca
Kafasından kesilen koyun bulmaca
Uyuklamak karşıtı bulmaca
Bedelli bulmaca
Ulukan bulmaca
Arapçada kum bulmaca
Deve böğürttüren dikeni bulmaca
Krebi bulmaca
Tamamlayıcı bulmaca
Akalan bulmaca
Pariarterit bulmaca
Yazılmak bulmaca
Deve huylu bulmaca
En iyiler bulmaca
Kremaj bulmaca
Derecelemek bulmaca
iyileştirici sağlığa kavuşturucu bulmaca
Lekythos bulmaca
Ağırlaşmak bulmaca
Meraki bulmaca
Kolombiyada şehir bulmaca
ısıtaççı bulmaca
Parlatılmamış bulmaca
Akdoğu bulmaca
El salvador para birimi bulmaca
Amfibyumları bulmaca
Tenafür bulmaca
Yükçülük bulmaca
Ekmek yapmaya yarayan yassı alet bulmaca
Arnavutlukta ırmak bulmaca
öz bağışıklık bulmaca
Sıva veya boyadan önce vurulan kat bulmaca
Marke bulmaca
Derim bulmaca
Varaklı bulmaca
Elektronik ortamda başkalarına rahatsız etmek amacıyla yapılan davranışların tümü bulmaca
Bitkilerle tedavi eden bulmaca
Bölüm ile ilgili bulmaca
iş yerinde kadro düzenlemesi bulmaca
Yeni gün farsçada bulmaca
Yıkı felaket yada doğal afet bulmaca
özellikle çocuklarda görülen tırnak kemirme alışkanlığı bulmaca
Duygu eş anlamlısı bulmaca
Doğuştan ağzında dili olmayan bulmaca
Cedd bulmaca
Böbrek bezi salgısı bulmaca
Birşeyi gizlice yapmak bulmaca
Bakışımlama bulmaca
Yağı karşıtı bulmaca
Maksim bulmaca
Kulakkepçesi bulmaca
Pirince benzeyen otsu bitki bulmaca
Dominantlık bulmaca
Zedelenmek bulmaca
Eşape bulmaca
Tandır evinin tavanı bulmaca
Devredilmek bulmaca
Pısmak bulmaca
Balyalamak bulmaca
Müziç bulmaca
Yoldaşlık bulmaca
Geranos bulmaca
Deniz esiri bulmaca
izanı yok bulmaca
Deriden yapılmış su tulumu bulmaca
Tek tonlu bulmaca
Kabur bulmaca
Sitare bulmaca
şekilin bulmaca
Kişiliksizlik bulmaca
iç pantolonu bulmaca
Haşır huşur bulmaca
Sarayda yapılan genel temizlikler bulmaca
Placer bulmaca
Sisam bulmaca
Br simgesi olan element bulmaca
Börülce çeşidi bulmaca
Bösme bulmaca
Böbrek taşına iyi gelen gıda bulmaca
Bön avanak budala bulmaca
çizgilerle bölümlere ayrılmış kağıt bulmaca
Böbrek üstü salgısı bulmaca
Bravle bulmaca
Yunan şehirlerinde meydan bulmaca
Bölümleme tasnif bulmaca
Bölme işlemi terimleri bulmaca
Bölüm kesit bulmaca
Boynuzlu kavun bulmaca
Korunmak için sığınma eylemi bulmaca
Karnabit bulmaca
Suriye plaka kodu bulmaca
Kişi zat bulmaca
Bir papağan bulmaca
Boynu kırmızı renkli bir kuş bulmaca
Boynuz tırnak proteinleri nedir bulmaca
Bir şeyin iyi yada kötü olma özelliği nitelik bulmaca
ilgi çeken durum bulmaca
Beş harfli balık türü bulmaca
Bir ülkeyi kuşatarak alma bulmaca
Edirnenin bir köyü bulmaca
Mezar sin gömüt bulmaca
Ad aktarması bulmaca
U şeklinde küçük bir çelik araç bulmaca
Davulun tokmak vurulan kısmı bulmaca
Kaplama sarma bürüme bulmaca
Söz ne demek bulmaca
Fazlanın zıt anlamlısı bulmaca
Bir eğe türü bulmaca
Richard linklaterın ismini duyuran sinema filmi bulmaca
Tütün yapraklarından çıkartılan zehirli madde bulmaca
Cepte taşınan tütün kutusu bulmaca
Dünyanın en ünlü şelalesi bulmaca
Yunan mitolojisinde uçmayı başaran ilk insan bulmaca
şiir niteliğinde olan bulmaca
Bir göz hastalığı karasu bulmaca
Boncuk dizilen iplik bulmaca
Suçlunun öldürülmek amacıyla çivilendiği haç biçimindeki darağacı bulmaca
Alçak gönüllü zıt anlamı bulmaca
Silme sıvama bulmaca
Boyut kazanmak bulmaca
Gazete satıcısı bulmaca
Elle biçim verilen tezek bulmaca
Alglerin hava kesesi bulmaca
Atlara su verilen kap bulmaca
Küçük dilini yutmak bulmaca
Yamaçlarda bulunan tarla bulmaca
Kabalık karşıtı bulmaca
Atın ayağını bağlama usulü bulmaca
Kazık çakma bulmaca
Kılıç veya bıçak kını bulmaca
Sulanmadan ürün veren tarla bulmaca
Böbreğin cerrahi girişimle çıkarılması bulmaca
Deri çanta ya da torba heybe bulmaca
Sarkık hayvan dudağı bulmaca
Bengalde yaşayan balıkçıl kedi bulmaca
Boz gri renkli kuş bulmaca
iğne yapraklı orman ağacı bulmaca
Bozuk kusurlu giysi bulmaca
Böbrek rahatsızlığı belirtileri bulmaca
Boyut kazanma cisimlenme bulmaca
Soğuğa karşı boyna sarılan örtü bulmaca
Boyun eğen kişi bulmaca
Boyutları normalden küçük olan bulmaca
Kanatlarının üstü ve boynu kırmızı renkli küçük bir kuş bulmaca
Boyadan önce vurulan ince kat bulmaca
Sevgiyi sürdürme sevgi dostluk bağlılığı bulmaca
Boyundan bele kadar uzanan bölüm bulmaca
Boş kabın kütlesi bulmaca
Botan çayının diğer adı bulmaca
Boşta gezen avare bulmaca
Boya sanayisinde kullanılan beş litrelik ambalaj bulmaca
Borçlu olma durumu bulmaca
Borudan saniyede geçen su miktarı bulmaca
Boş kap ağırlığı bulmaca
Boş önemsiz olan bulmaca
Borcunu ödememekte direnme bulmaca
Borsada öncülük eden hisse bulmaca
Boru biçimli itici bulmaca
Borçlunun alacaklıya bıraktığı şey bulmaca
çirişli bir kumaş bulmaca
Boksta çok sarsılmış ama hala ayakta duran boksör bulmaca
Bor asidi ile bir oksidin birleşmesinden oluşan tuz bulmaca
Borç ödemesi bulmaca
Zırhlı araçlara karşı savaş sırasında kullanılan hafif silah bulmaca
Hafif açık serbest yaka bulmaca
Bir tür yapıștırıcı bulmaca
Mühendislerin kullandığı cetvel bulmaca
Miskete fiske vurarak oynanan bir oyun bulmaca
Derviş giysisi bulmaca
Düz yer kır bulmaca
Yürek eş anlamlısı bulmaca
Fidan bahçesi bulmaca
Oksitlemek bulmaca
Pala bıyıklı bulmaca
iki yaşına gelmiş koyun bulmaca
Baş karşıtı bulmaca
Boz renkli hayvan bulmaca
Pırasanın taze yaprakları bulmaca
Pekmez yapılan yer bulmaca
Yaş günü bulmaca
Kadınların giydiği ceket bulmaca
Davar ahırı bulmaca
Cılız karşıtı bulmaca
Plastik su bidonu bulmaca
Kapaksız mutfak dolabı bulmaca
Faizlendirmek bulmaca
Paçaya dikilen bağ bulmaca
ineklerin yediği bir ot bulmaca
Misafir sediri bulmaca
Eski dilde düzlem bulmaca
Ucu yenen kırmızı diken bulmaca
Eski dilde çabuklaştırma bulmaca
Erkek domuz bulmaca
Kulpsuz bardak bulmaca
Duman attırmak bulmaca
şiddetli alerji bulmaca
Deriden olan çadır bulmaca
Esmer undan yapılmış ekmek bulmaca
Sedef kakma bulmaca
Buğday makarnası bulmaca
Baykuşa benzer bir kuş bulmaca
Bitkilerin çok olduğu yer bulmaca
Saplı su tası bulmaca
Ulu karşıtı bulmaca
Leke hastalığı bulmaca
Ak meşe bulmaca
Bir nehrin aktığı yer bulmaca
Kayığın kenarı bulmaca
Boncuk nedir bulmaca
Eksik etek bulmaca
Densiz karşıtı bulmaca
Bir tür ispanyol içkisi bulmaca
Tavandan açılan pencere bulmaca
Kutsal yasaklar bulmaca
Kocaya gitmek bulmaca
Ağaçları kurumuş yer bulmaca
Bir çeşit katran ağacı bulmaca
Bir çeşit beyaz erik bulmaca
Bahçelerde yetişen yabani ot bulmaca
şartlı karşıtı bulmaca
Romen rakamıyla beşyüz bulmaca
Boluda göl bulmaca
Boluda tarihi yapı bulmaca
Varlık nedeni bulmaca
Yaban karayemişi bulmaca
çözülüp ayrılma bulmaca
Başarı karşıtı bulmaca
Bolluk gürlük ne demek bulmaca
Büyük bir çeşit armut bulmaca
içine hediye konulan kap bulmaca
Atla koşarcasına giden kimse bulmaca
Asma yaprağından yapılan sarma bulmaca
Bolşevik ordusu bulmaca
Bolluk zenginlik bulmaca
Bolluk ve varlık içinde yaşama bulmaca
Köpeklerden korkma bulmaca
Kadın önlüğü bulmaca
Belirli kelimelerden korkma bulmaca
Köknar ağacı bulmaca
Bulutlu havalardaki bunaltıcı sıcaklık bulmaca
Sade karşıtı bulmaca
Göz kararması bulmaca
Kök mantar bulmaca
Boya kullanmak bulmaca
Boksun bölümleri bulmaca
Başa sıkıca bağlanan örtü bulmaca
Suyu az olan kuyu bulmaca
Düzgün karşıtı bulmaca
Düğün kuklası bulmaca
Adsız sansız bulmaca
Bozuk çürük yıkılmış bulmaca
Bol bir pantolon bulmaca
Küçük bakır bulmaca
Demir sesi bulmaca
Bol güçlü çıkan bulmaca
Akciğere giden yollardan her biri bulmaca
Boksta bir terim bulmaca
Hızlı ve rüzgârlı yağmur bulmaca
Yalaka olmak bulmaca
Bakır sahanların kapağı bulmaca
itibar sahibi bulmaca
Küçük el kantarı bulmaca
Başkasının iyiliğini istemek bulmaca
Yavaş yürüyen kişi bulmaca
Boks maçının bölümleri bulmaca
Eşek anırtısı bulmaca
Beş yaşına girmemiş deve bulmaca
Dağ menekşesi bulmaca
Eski dilde çok sevinçli bulmaca
Uzun süre dönen topaç bulmaca
Büyük sahranın batısında vaha bulmaca
Sanayileşmek bulmaca
Küle gömülerek yapılan simit bulmaca
Göz otu bulmaca
ürkütme ürkütülme bulmaca
Boğazdan sarkan et bulmaca
Buğdaydan yapılmış keşkek bulmaca
Tiftikten şal bulmaca
Kitabın kopyasını çıkaran bulmaca
Kocamak bulmaca
Peygamber otu bulmaca
Tırnak kökünde oluşan yara bulmaca
Bir çeşit musiki aleti bulmaca
Bulmaca Sözlüğü
Boksta büyük kolla aşağıdan yukarıya doğru çeneye atılan yumruk bulmaca
Boks ve güreş karışımı bulmaca
Gözetime almak bulmaca
Eski dilde tedirgin bulmaca
Bubi bulmaca
Boksta dövüş süresi bulmaca
Boksta her raundun başlangıç ve bitimini bildiren ses verici araç bulmaca
Boksta çok sarsılmış ama hala ayakta durabilen boksör bulmaca
Osmanlıların eflak ve boğdan beylerine verdikleri uzman bulmaca
Bohça ile köylerde eşya satan kadın bulmaca
Boğa burcundaki bir takımyıldız bulmaca
Bodruma özgü tekne bulmaca
Cerit bulmaca
Boğak hunnak bulmaca
Boğuk güçlükle çıkan ses bulmaca
Boğuk anlaşılmaz ses bulmaca
Dünyanın güneş etrafında dolanması sonucu oluşan üçer aylık zaman dilimleri bulmaca
Kağıt üzerine kalıptan çekilmiş resim kopyası bulmaca
Etoburların gelişmiş dönemlerinde bağırsaklarında yaşayan tenya türü bulmaca
Bir tür tahta bulmaca
Sinüs iltihabı bulmaca
Yalı çapkını emircik bulmaca
Akıllı zıt anlamlısı bulmaca
Yolsuzlukla kazanç peşinde olan kimse bulmaca
Boyunduruğun öküzün boynuna bağlanması için kullanılan eğri çubuk bulmaca
Genç ve acemi otel elemanı bulmaca
Ortası çukur tas bulmaca
Roma eski ismi bulmaca
Bir veya iki çalgılı müzik eseri bulmaca
iki yönetim arasında padişahsız geçen süre bulmaca
Ayrıntı teferruat bulmaca
ismail göldaş yazarına ait bir kitap bulmaca
Bitkisel ilaçlarla tedavi etme bulmaca
Bitkilerin fazla dal ve çubuklarını kesmek bulmaca
Bizmutun alfa ışınlarıyla oluşmuş yapay bir element bulmaca
Boğa güreşi sahası bulmaca
Bitmemiş eksik tamamlanmamış bulmaca
Bitkiye yeşil rengini veren madde bulmaca
Bitkisel yağlarla yapılan tedavi bulmaca
Bitkisel tellerden kaba örgülü çuval bulmaca
Bitki büyüme ve yaşama organı bulmaca
Bitki lifinden mukavva bulmaca
Bitişik giysi bulmaca
Bitki ya da çiçek destesi bulmaca
Bisiklette hareketi sağlayan dişli bulmaca
Bisikletin oturulacak yeri bulmaca
Bisiklet yolu bulmaca
Bitkilerde bulunan madde bulmaca
üzeri dallarla örtülü çardak bulmaca
Yağmur üstlüğü bulmaca
Bisiklet sürücüsünün elle tutarak bisikleti yönettiği ön bölüm bulmaca
Bisiklet motosiklet yarış pisti bulmaca
Humül bulmaca
Erdin bulmaca
Pulatrina bulmaca
Kolajen bulmaca
Gizli bulunan bulmaca
Dirim ölçüm bulmaca
Dibektaşı bulmaca
özgülemek bulmaca
Orkestralama bulmaca
Filistin bulmaca
Yekül bulmaca
Fair play bulmaca
Denenmek bulmaca
Sallapati bulmaca
Eylemdeş bulmaca
Eli koynunda bulmaca
Reimplantasyon bulmaca
Eski dilde dayanılmaz bulmaca
Bir şeyi sımsıkı tutma bulmaca
Sınırlandırmak bulmaca
Eşkeynar bulmaca
içmeler bulmaca
Sağlık memuru bulmaca
Beslenme bozukluğu bulmaca
Dügah perdesinde bir makam bulmaca
çufçuf bulmaca
Kaynatan bulmaca
şerifler bulmaca
Haz karşıtı bulmaca
Gayret almak bulmaca
Fıçı biçiminde libya davulu bulmaca
çarık kıyısı bulmaca
Kanadada bir il bulmaca
Kavançalı seren yelkeni bulmaca
Kuru ve taze fasulye bulmaca
Damgalanmış bulmaca
Kabağın dikine bölünmesi bulmaca
Seyrelmek bulmaca
Taraklar bulmaca
Kerkides bulmaca
Güçlenmiş bulmaca
çökmek işi inhitat bulmaca
Götüren bulmaca
Labret bulmaca
Horozun en gösterişli tüyü bulmaca
Saf aklı kıt bulmaca
çoruh bulmaca
Bokluk bulmaca
şaşkınca bulmaca
Küçük körük bulmaca
Gökova körfezi bulmaca
Eski romada kullanılan bir para bulmaca
Bemba bulmaca
Faş etmek bulmaca
Rüsta bulmaca
Fiskos bulmaca
Ağaç köprü bulmaca
Valiler bulmaca
ırmak toprağı bulmaca
Dölyolu bulmaca
Tarlanın tohum ekmek için saban iziyle bölünen bölümlerinden her biri bulmaca
Yabgu bulmaca
Karadelik bulmaca
çocuk önlüğü bulmaca
Bir işte bir yarışta birbirini geçmeye çalışan kimse bulmaca
Bir cismin uzaydaki doldurduğu boşluk nedir bulmaca
Kum çimento gibi maddelerden oluşan yapı malzemesi bulmaca
Bostvana başkenti bulmaca
Birleşik krallık kısa yazılışı bulmaca
Birleşmiş olan bulmaca
iskambil kâğıtlarında birli as bulmaca
çavuşkuşu hüthüt kuşu bulmaca
Bir yaban domuzu bulmaca
Bir yanı açık vurulmalı çalgı bulmaca
Fakire uygun düşen bulmaca
Cila türü bulmaca
Alay etme nedir bulmaca
Bir düşünceye dayanarak bulmaca
Bir tür yumurta tatlısı bulmaca
Bir veya iki çalgı için yazılmış müzik eseri bulmaca
Keykubat bulmaca
Oturmak sözcüğünün zıt anlamlısı bulmaca
Atom çekirdeğini oluşturan proton bulmaca
Beyazlaşmış saç bulmaca
Bir piyasa türü oligopol bulmaca
Bir kimsenin oturduğu yer bilgisi bulmaca
Kafatası içindeki beyin ve yardımcı organların oluşturduğu yapı bulmaca
Yapan oluşturan bulmaca
Tavır hal bulmaca
Güneyden veya güneybatıdan esen rüzgar bulmaca
Sıvı hale geçme bulmaca
Kuran açıklaması bulmaca
Muradına eren bulmaca
ölçü aletlerinde sayı ya da işaret göstermeye yarayan hareketli iğne bulmaca
ölü doğan hayvan bulmaca
Sağlam dana derisi bulmaca
Hoş latif güzel bulmaca
işsizlik başıboşluk bulmaca
izmire bağlı bir ilçe bulmaca
Kalem türü bulmaca
ödül eş anlamlısı bulmaca
Cana kıyan kimse bulmaca
Güneyle ilgili olan bulmaca
Hah bulmaca
Heveslendirmek bulmaca
Acımasız karşıtı bulmaca
Sakinlemek bulmaca
ince uzun kalas bulmaca
Ala renkli çil at bulmaca
çomar bulmaca
Atın çiftesi bulmaca
Köpeklere takılan demir tasma bulmaca
Eski dilde beşgen bulmaca
Tepesi düz olan dağ bulmaca
Bir işi iki veya daha çok kişi arasında bölme bulmaca
Armut ağacı bulmaca
Tahtadan yapılmış yatak bulmaca
Sürüye uymayan davar bulmaca
Kabak hoşafı bulmaca
Altın tel örme bulmaca
Gayet karşıtı bulmaca
Gece karanlığı bulmaca
Bir yaşında keçi oğlak bulmaca
Yağ kabı bulmaca
Boncuğu andıran çul deseni bulmaca
Dişi tavşan bulmaca
Ders kitabı bulmaca
Eski dilde eğimli bulmaca
Kızaklara yapılan korkuluk bulmaca
Azılı domuz bulmaca
Ağaçlar arasında akan su bulmaca
Büyük yeminler antlar bulmaca
Aşırı yeme hali bulmaca
Belden aşağıya sarılan peştamal bulmaca
Yabani bakla bulmaca
Hemhal olmak bulmaca
Karantina müddeti bulmaca
Yeşil kabuğundan ayrılmış ceviz bulmaca
Alacağı olan adam bulmaca
çürük yumurta bulmaca
Bir nevi oturak bulmaca
Sevdalı olmak bulmaca
çekirgeye benzeyen bir hayvan bulmaca
Zamanından önce doğuran inek bulmaca
iyi cins dişi deve bulmaca
At yarışında bahse girmek bulmaca
Aşılanmamış meyve bulmaca
şamata karşıtı bulmaca
Sağımlık hayvan bulmaca
Uyuşturmak bulmaca
Tahta yer sofrası bulmaca
Buğday ve mısır kaynatması bulmaca
Paket etmek bulmaca
üzüm ezmesi bulmaca
ikindi zamanı bulmaca
Birinin hakkını yeme bulmaca
Onaylanmamış bulmaca
Kiliğ bulmaca
Dalamak bulmaca
çayır çiçeği bulmaca
Koregraf bulmaca
Onarım görmek bulmaca
Kuzusu ölmüş sağmal koyun bulmaca
Aktiflik bulmaca
iki renkli saç boyama bulmaca
özlem 6 harfli bulmaca
Bir mahya yazısı bulmaca
Dangalak kalın kafalı adam bulmaca
Anton çehovun oyunu bulmaca
Bir kalem türü bulmaca
Birleşmiş milletler örgütü kısaltması bulmaca
Argoda korku bulmaca
Birinin olanca malı mülkü bulmaca
Birkaç sesin bir arada tınlaması bulmaca
Birinin zararını çekme bulmaca
Birinin veya bir topluluğun adına davranma bulmaca
Birini sevindirmek mutlu etmek için verilen şey bulmaca
Birini görmeye gitmek bulmaca
Birine mal ederek yükleyerek anlamında bir söz bulmaca
Birinin işini yapmak bulmaca
Biriktirilen para ya da mal bulmaca
Birikmiş kullanmaya hazır para bulmaca
Birine güler yüz gösterme tatlı davranma bulmaca
Birine gönül verme bulmaca
Birbiriyle geçimsiz gemi tayfası bulmaca
Birbirinin aynı farkı olmayan bulmaca
Birden çok kola ayrılan değnek bulmaca
Birinci çağın ikinci dönemi ve bu dönemde oluşan yer katmanları bulmaca
Birbirini etkileme bulmaca
Birden çok kimsenin belirli amaçlarla bir araya gelmesi bulmaca
Birçok kişinin yaptığı işlerde gayret vermek için kullanılan ünlem bulmaca
Birçok türü olan bir ağaççık bulmaca
Bir yönetim biçimi bulmaca
Birbirini iterek şakalaşmak bulmaca
Birbirine sevgiyle bağlanan kimse dost bulmaca
Birbirine denk olma bulmaca
Bir yolcunun sekiz saatte gidebileceği mesafe bulmaca
Bir zinciri oluşturan halkalardan her biri bulmaca
Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü bulmaca
Bir yüzeyi ikiye bölen çizgi bulmaca
Bir yengeç cinsi bulmaca
Bir yazının temeli asıl düşünce ana düşünce bulmaca
Bir yasaya karşı çıkma hakkı bulmaca
Bir yere halatı bir kez dolama bulmaca
Bir yere çakmak çivilemek anlamında kullanılan fiil bulmaca
Bir yerden başka bir yere aktarma taşıma bulmaca
Bir yerde eğleşme oturma bulmaca
Bir yerde belirli bir iz bırakmak bulmaca
Bir bahçe yeşillendirme bitkisi bulmaca
Bir yerin zengin ve tanınmış ileri gelen sözü geçen kişileri bulmaca
Bir yere tırmanmak için kullanılan nesne bulmaca
Bir yere kadar bir dereceye kadar bulmaca
Bir varlığın iş yapabilme yeteneği bulmaca
Bir yapıyı üstten kuşatan ve uzakları seyretmeyi sağlayan teras bulmaca
Anlayışsız ahmak kalın kafalı bulmaca
Dinleme kulak verme bulmaca
Banotu gavur haşhaşı bulmaca
Bir yangın pompası bulmaca
Bir yağlı çörek bulmaca
Bir ürünü satmak için ikna etmek bulmaca
Asma yaprağından yapılan yemek bulmaca
Epinaos bulmaca
Aynı yönde etki yapan bulmaca
Sacda pişen peynirli ekmek bulmaca
Belli sayılı bulmaca
Sinni samit bulmaca
Aslı alçak yaramaz kişi bulmaca
Sebzeci bulmaca
Aralık verilmeden yazılan yazı bulmaca
Yuvarlak mangal bulmaca
Küçük yabani hayvan bulmaca
örneğe uygun bulmaca
Batı anadolu bir dağ bulmaca
Kız oğlan bulmaca
Yemek yanığı bulmaca
Eski dilde tını bulmaca
Kutuplama bulmaca
Doğan türü bulmaca
Cefa karşıtı bulmaca
Küçük balyoz bulmaca
Meyvesiz bitki bulmaca
Burun eğriliği bulmaca
Bahçelerde ağaçtan yapılan gölgelik bulmaca
Ağaçlara sarılan büyük asma bulmaca
Yasak koymak bulmaca
Yağ kutusu bulmaca
Yasa ve düzene uyma bulmaca
Yanağın ağız hizasına gelen bölümü bulmaca
Eski dilde verecekli bulmaca
Eski dilde omuzdaş bulmaca
Azamet karşıtı bulmaca
Türk müziğinde tempo bulmaca
Yüksek tahsil bulmaca
Yüklem öbeği bulmaca
Sağlam gösterişli bulmaca
Modernize etmek bulmaca
Susuz kalmış kişi bulmaca
Ufaklık karşıtı bulmaca
Duman toz bulmaca
Yavrucak bulmaca
Kurumuş üzüm bulmaca
Baştan çıkmış ahlaksız bulmaca
Bir japon tatlısı bulmaca
Bir günlük zaman dilimi bulmaca
Toy kuşunun yavrusu bulmaca
Talip olmak bulmaca
Süratli deve bulmaca
Gece giden kervan bulmaca
Arapçada yeni başlayan acemi bulmaca
Bacakta oluşan şişlikler bulmaca
Lohusaların göğüslerinin şişmesi bulmaca
çatının ortasına konulan ağaç bulmaca
Bahçenin çiçek dikilmiş bölümü bulmaca
Halıcılıkta kullanılan bir motif bulmaca
Bir çeşit kırmızı boya bulmaca
Sürülmemiş ekilmemiş sert toprak bulmaca
Uzun yırtmaçlı etek bulmaca
Açıkgöz karşıtı bulmaca
Canına yetmek bulmaca
Yürüme hızı bulmaca
Beton gibi bulmaca
Sonbaharda ekilen buğday bulmaca
Beyaz ağaç kelebeği bulmaca
Buğday tohumunun filizlenmesi bulmaca
Cıvık yoğurt bulmaca
Hızlı yanan ateş bulmaca
Kır menekşesi bulmaca
Domuz jambonu bulmaca
Su ile dolu kova bulmaca
Hurma budağı bulmaca
Bir çeşit sarı boya bulmaca
Zincirle bağlanmış kimse bulmaca
Yüreği ezilmek bulmaca
çift gözlü çuval bulmaca
Erkek kurt bulmaca
içe giyilen pamuklu hırka bulmaca
iki ağızlı küçük çapa bulmaca
Yabani can eriği bulmaca
Tezlik fiili bulmaca
Bir gelişme bozukluğu bulmaca
Geniş ağızlı musluk bulmaca
Ufak baş yastığı bulmaca
Bacağın diz kapağı bölgesi bulmaca
Doğrudan sağılan inek bulmaca
Fena kokulu bir çeşit ot bulmaca
şehriyeli bulgur bulmaca
Sandık eşyası bulmaca
Dikenli bir çeşit ot bulmaca
Dolu kadeh bulmaca
Sevimli akıllı çocuk bulmaca
Tahta kilit bulmaca
Bir tür sütlü ot bulmaca
Yavaş yürüyüş bulmaca
Bağ asması bulmaca
Kalın ve enli diken bulmaca
Alacaklı korkusu bulmaca
Ayaklı büyük bakır tas bulmaca
Ham peynir bulmaca
Fil hastalığı bulmaca
Ahlat kurusu bulmaca
Sözünü esirgememek bulmaca
is kokusu bulmaca
Atlara giydirilen savaş zırhı bulmaca
Aralıklı kolay sökülebilen dikiş bulmaca
Kadı önünde düzenlenen belge bulmaca
Ceviz büyüklüğünde bir lahana bulmaca
Faaliyet karşıtı bulmaca
Hayvanın rengi bulmaca
Peygamber dikeni bulmaca
Bir ürünün kopyası bulmaca
Sonuçlandırmak karşıtı bulmaca
çorbalık çekilmiş buğday bulmaca
Bitkilerde oluşan hastalık bulmaca
Bağırsak tıkanması bulmaca
Bir ürünü satmak için ikna etme çalışmaları bulmaca
itsiz köye dönmek bulmaca
Kancalı kurt hastalığı bulmaca
Erkek memesi bulmaca
Açık kalplilik bulmaca
çok büyük ayıp utanç bulmaca
Kurick spartacus filminin yönetmeni bulmaca
Bir ünlü harf bulmaca
Saklamak karşıtı bulmaca
Karbon dönemi bulmaca
Bir ülkeyi silahla ele geçirme bulmaca
Bir ülkedeki halkın bütünü kamu bulmaca
Bir uzunluk ölçüsü üç harfli cevabı bulmaca
Bir uzunluk ölçüsü inç bulmaca
Ekşimsi ve buruk tatlı bulmaca
istanbul fatihte bir semt bulmaca
Konuğa saygı göstererek ihtiyaçlarını karşılama bulmaca
Bir duygu tasarı güzellik ve benzerinin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı bulmaca
Bir uzunca kavun türü bulmaca
Bir uzun gökyüzü yazarı bulmaca
Edebiyatta mecaz bulmaca
Dil bilimci lengüist bulmaca
Bir ucu keskin araç bulmaca
Bir ucuna ip deri vb bağlı vurma dövme aracı bulmaca
Bir ulusun yurdundan ayrılmış kolu bulmaca
Bir tür yük kayığı bulmaca
iç anadoluda göl bulmaca
Deprem eş anlamlısı bulmaca
Bir tür televizyon yayın sistemi bulmaca
Bir tütün içme aracı bulmaca
Sıvı yakıtı püskürten araç bulmaca
Bütün biletleri satılmış olan bulmaca
Hatırlamak zıt anlamlısı bulmaca
iri bir deniz kuşu bulmaca
Bilgisi çok ve derin kişi bulmaca
Bir ülkeyi silah gücüyle ele geçirmek bulmaca
Bir ülkeyi silah gücüyle elde etmek bulmaca
Tanıdık eş anlamlısı bulmaca
Bir tür sırmalı köstekli bıçak bulmaca
Bir tür iri aşılı kiraz bulmaca
Bir tür uzunca kavun bulmaca
Bir tür pencere kapama düzeni bulmaca
Bir tür parlak yün moher bulmaca
Bir tür taze fasulye bulmaca
Bir tür taşıt sigortası bulmaca
Bir tür sarı yağlı peynir bulmaca
Bir tür mutfak sobası bulmaca
Bir tür meyve asidi bulmaca
Bir tür mürekkep kalemi bulmaca
Bir tür önü açık üstlük bulmaca
Bir tür demir cevheri bulmaca
Bir tür gemici düdüğü bulmaca
Dil devriminin ilk yıllarında belediye başkanı anlamında kullanılan sözcük bulmaca
Bir tür iğneli karınca bulmaca
Bir tür çanta bulmaca
Bir tür balıkçı teknesi bulmaca
Bir tür basım harfi bulmaca
Bostanda bekçi kulübesi bulmaca
Bir tür ateşli çocuk hastalığı bulmaca
Bir tür astarlık kumaş bulmaca
Yarışta birinci gelen at bulmaca
Bir tür çıban bulmaca
Asılmış olan asık bulmaca
Motorlu taşıtların yüksek devirde çalışması için fazla benzin akışını sağlayan alet bulmaca
Bir tür iri gövdeli palmiye bulmaca
Bir parçanın cana yakın çalınacağını anlatır bulmaca
Bir tatu dövme türü bulmaca
Bir teleskop türü cevabı bulmaca
Bir topluluğu temsil eden yetkili kurul bulmaca
Beyaz iş işlemekte kullanılan parlak pamuk ipliği bulmaca
Bir temizlik malzemesi bulmaca
Bir tehlike veya bir tehlike düşüncesi karşısında uyanan kaygı duygusu bulmaca
Bir tedavi kremi bulmaca
Bir tekkenin şeyhi olan kimse bulmaca
Kaldırımda kenar taşı bulmaca
Neyi çalan kılıfını hazırlar bulmaca
Yalnız taş duvar olmaz atasözünün açıklaması bulmaca
Bir tembih ifadesi bulmaca
Yılanın deri değiştirirken bıraktığı deri bulmaca
Bir şeyin olmasını beklemek bulmaca
Bir şeyin niteliği üzerine edinilen kanı bulmaca
Sakız ağacının yemişi bulmaca
Dış etkenlere karşı duyarlı olan hassas kişi bulmaca
Oyuk çukur bulmaca
Oynak kadın kokot bulmaca
Bir tatlı yiyecek bulmaca
Baltalayıcı bulmaca
Limon sarısında ametal yalın katı cisim bulmaca
Sabanda kullanılan küçük sopa bulmaca
Tuzlu suda bekletilen yiyecek bulmaca
Sehl bulmaca
Hayvan akciğeri bulmaca
Kemerli bulmaca
Ahzetmek bulmaca
Sokak ve hisar kapısı bulmaca
Haklı olduğu halde susan bulmaca
Bilen tanıyan vakıf bulmaca
Derinleşmemek bulmaca
Dış etkenlere karşı duyarlığı olan hassas kişi bulmaca
Düşünmeden bir işe başlama bulmaca
Koltuk kılının az olması bulmaca
Eski dilde yiyici bulmaca
Bir şeyin kalitesini garanti eden işaret bulmaca
Bir şeyin küçük örneği bulmaca
çok etkileyici bulmaca
Kaybetmek zıt anlamı bulmaca
Bir tarafa meyletme bulmaca
Bir tarikat kurucusu bulmaca
Bir tatlı ekmek bulmaca
Bir tedavi yöntemi bulmaca
Bir şeyin içe gelen yanı arkası bulmaca
Bir şeyin etrafını çevirme bulmaca
Bir tahıl ölçme kabı bulmaca
Bir şirkette mal sahibi bulmaca
Bir şeyin dip tarafından yüzeye doğru uzunluğu bulmaca
Bir şeyin benzerini ya da başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik bulmaca
Bir şeyin doğup geliştiği yer bulmaca
Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı rakam bulmaca
Bir şeye karşı yakın ilgi bulmaca
Bir şeye karşılık olan yapılan bir şeyin karşılığı olan bulmaca
Bir şeyin düğmesini iliğine geçirmek bulmaca
Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme bulmaca
Bir solukta bir dikişte içmek bulmaca
Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni bulmaca
Bir şeyi unutmamak için parmağa takılan ip bulmaca
Bir şeyi yapmak için kendine verilen söz bulmaca
Bir şeyi kendine siper edip saklanma bulmaca
Bir şeyi sağlayacak veya önleyecek yol bulmaca
Bir şeyi kira vererek tutmak bulmaca
Bir sonuca bağlanması gereken durum bulmaca
Bir şeyi kendine mal etme bulmaca
Bir şeye eklenmiş olan parça bulmaca
Bir şeye düşkün olma bulmaca
Bir şeyi kirletmek üzerinde leke oluşturmak bulmaca
Bir şeyden ilham almak içine doğmak bulmaca
Sıcak ve kuru bir rüzgar bulmaca
Bir şeyi gizlice yapma bulmaca
Bir şeyi kendine mal etmek bulmaca
Cesur zıt anlamı bulmaca
Bir şeye duyulan meyil bulmaca
Bir şey yapmaktan kaçınan bulmaca
Bir şehri savaşarak almak bulmaca
Filikaya kürek çekmeden ilerleme buyruğu bulmaca
Geminin alabileceği yük birimi bulmaca
Efelek olarak da bilinen bitki bulmaca
Yardım etmekten hoşlanan bulmaca
Bir otomobil türü bulmaca
Bir sindirim organı bulmaca
Bir sıvıyı gaz olarak püskürten aygıt bulmaca
Bir sıcak iklim bitkisi bulmaca
Bir sanat akımını çağına göre başlatan kimse bulmaca
Bir pasta çeşiti bulmaca
Bir para birimi dört harfli cevabı bulmaca
Bir oyuğa yuvaya yerleştirilmiş düzenek bulmaca
Sekiz harfli bir peygamber adı bulmaca
Bir saç boyama türü bulmaca
üç harfli bir peygamber adı bulmaca
Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yönetimlerini araçları kapsayan bilgi bulmaca
Bir ressam gereci bulmaca
iki harfli bir renk bulmaca
Bir ravent çeşiti bulmaca
Bir pilav yemeği bulmaca
Bir renk dört harfli cevabı bulmaca
Eğri kılıcın ağız bölümü bulmaca
Bir ruhsal bozukluk bulmaca
Bir rüzgar adı bulmaca
Suç işleyenler kanunlarca yapılan uygulama bulmaca
Başkalarına saygı gösteren bulmaca
Beceriksiz güçsüz kimse bulmaca
Bıkkınlık anlatır bulmaca
Siperli masa lambası bulmaca
Yakınma yoluyla şimdiki zaman bulmaca
Küçük dua kitabı bulmaca
Debi eş anlamlısı bulmaca
Halojenler gurubunun dördüncü ametali olan yalın cisim bulmaca
Küp şeker bulmaca
Halk insanlar bulmaca
Kalkan yavrusu bulmaca
Kayaç yapıcı mineraller bulmaca
Korkulacak bir durum olmasın anlamında kullanılan bir söz bulmaca
Tezin zıt anlamlısı bulmaca
Geminin ön tarafı baş bölümü bulmaca
Bir oyuğa yuvaya yerleştirilmiş tesisat bulmaca
Bir örümceğimsiler türü bulmaca
Bir ölçü biriminin bölündüğü parça bulmaca
Bir patlayıcı türü bulmaca
Bir parçanın ağır ve görkemli çalınacağını belirtir bulmaca
Bir papağan cinsi bulmaca
Bir örneğe benzemeye çalışma bulmaca
Bir palmiye çeşidi bulmaca
Bir olay bir olgu üzerine edinilen bilgi bulmaca
Bir nohut rengi bulmaca
Bir net görmeme durumu bulmaca
Bir noktada yerde veya algıda toplanma bulmaca
Bir mimari üslup bulmaca
Bir motorun çekme gücü bulmaca
Nargile ağızlığı bulmaca
Uygunsuz hareket sonrasında yaptırım uygulanan kimse bulmaca
Bin metrekare değerinde yüzey ölçü birimi bulmaca
Bir müziğin yapıtında kullanılmaya elverişli tüm seslerin oluşturduğu dizi bulmaca
Bir müzik aletinin kalın teli bulmaca
Bir müzik aletini çalan sanatçı bulmaca
Bir mantar türü bulmaca
Bir mahkeme türü bulmaca
Bir malı satma yetkisi olan bulmaca
Bir makarna şekli bulmaca
Bir kurul adına konuşma yetkisi olan bulmaca
Bir küçük davul bulmaca
Bir malın mülkiyetini başkasına geçirmek bulmaca
Bir memeli hayvan bulmaca
Bir konu üzerinde kısaca durma bulmaca
Bir konu üzerinde kurallara göre tartışma bulmaca
Bir kondansatörün elektrik yığma sınırı bulmaca
Bir kondansatörün elektrik yığma sınırı sığa bulmaca
Bir kızartma aracı bulmaca
Bir körfez ülkesi bulmaca
Bir konuda becerisi çok olan kimse bulmaca
Bir konu üzerinde söz söylemek bulmaca
Bir kimseye takılmış ad bulmaca
Bir kimseye aşırı düşkünlük bulmaca
Bir kimsenin yararlığını gösteren belge bulmaca
Bir kimsenin karşılaştığı durumdan dolayı duyulan üzüntü bulmaca
Bir kimyasal tepkimeyi gerçekleştiren ve onu hızlandıran protein bulmaca
Bir kimseyi veya bir şeyi elle tutma bulmaca
Bir kimseyi yermek için yazılan şiir bulmaca
Bir kimseyi başkalarına karşı koruma bulmaca
Bir keman sanatçısı bulmaca
Bir kitabın sayfalarını süsleyen motif bulmaca
Bir kolun iki ucuna asılı iki kefeden oluşan tartı bulmaca
Bir komisyonun kararını kurulda savunan üye bulmaca
Bir kavuk türü bulmaca
Bir karara karşı çıkma hakkı bulmaca
Bir kayısı türü bulmaca
Bir kavmin efendisi bulmaca
Bir kadın mayosu bulmaca
Bir kadının eşi koca bulmaca
Bir kavramı birden fazla kelime ile anlatma bulmaca
Bir kılıç türü bulmaca
Bir işte yetkili olan kimse bulmaca
Somun takılan vida bulmaca
Bir iş yerinde çalışanlara tanınan haklar bulmaca
Bir kağıt kumaş süslemesi yöntemi bulmaca
Bir işi sonuna değin sürdürme bulmaca
Bir işe katılma yardım bulmaca
işlemez hale gelmiş bulmaca
Bir işe yeni başlayan toy bulmaca
Kahverengi ile kurşun rengi arasında olan bulmaca
Bir işte önde gelen kimse bulmaca
Bir işin yapılmasına katılmak bulmaca
insan hayatının bebeklikle ergenlik arasındaki dönem bulmaca
Bir işte elde edinilen sonuç bulmaca
Bir işte görevli kişiler ekip bulmaca
Bir işte gerekli parçaların tümü bulmaca
Bir işte yeni deneyimsiz bulmaca
Kulağı kesik deve bulmaca
Bir helva türü bulmaca
Bir hidrojen bileşimi bulmaca
Bir içişte içilecek miktar bulmaca
Kuluçkaya yatan tavuk bulmaca
çiçek soğanı bulmaca
Vesikalık fotoğraf bulmaca
çiftleşme dönemine girmiş koyun bulmaca
şerbet gibi bulmaca
Kuru ince ağaç bulmaca
Kısa boylu yaramaz at bulmaca
Evlerin zemin katındaki boşluk bulmaca
Yabani enginar bulmaca
Bitkilerin yayılış alanları bulmaca
Koyu olmayan yoğurt bulmaca
Deve sidiği bulmaca
Huysuzlaşmak bulmaca
Tere tohumu bulmaca
Kırmızı renkli şeker pancarı bulmaca
Yakılmış sığır tezeği bulmaca
Bir kat bükülmüş iplik bulmaca
şalvarda büzgü bulmaca
Küçük harflerle yazı bulmaca
Yiyecek ve içecek dışında insan için gerekli olan her türlü nesne bulmaca
Zanaatkarlık bulmaca
Badana etmek bulmaca
Ayırtı nüans bulmaca
Açılmış çiçek bulmaca
ölü gözü gibi bulmaca
Yumuşak sözlü bulmaca
Kalpsiz karşıtı bulmaca
ince söğüt sopası bulmaca
Kurban etmek bulmaca
El yüz havlusu bulmaca
Büyük ve yassı çakıl bulmaca
Hastalığı olan bulmaca
çavdarla karışık buğday bulmaca
Göl kamışı bulmaca
Kısa don bulmaca
Metanetsiz bulmaca
Küçük bir cins incir bulmaca
Paralı karşıtı bulmaca
Bir b grubu vitamini bulmaca
Fasulye çalısı bulmaca
Doğum ağrısı bulmaca
Neşelendirmek bulmaca
çökelek doldurulan keçi postu bulmaca
Bolivyada bir tuz gölü bulmaca
Yağlı tandır ekmeği bulmaca
Dokumada kullanılan bir ot bulmaca
Aşırı faizle para vermek bulmaca
Tatlı gülüşlü bulmaca
Anlayışlı karşıtı bulmaca
Toy kuşunun sesi bulmaca
içi geniş kap bulmaca
Genişleme karşıtı bulmaca
Eti soyulmuş kemik bulmaca
çamaşırı durulamak bulmaca
Kısa kalın ağaç bulmaca
Bir tür erkek çorabı bulmaca
Tump bulmaca
Eş anlamlılık bulmaca
Sinir tahribatı hastalığı bulmaca
Aralıklı ve atlamalı dikiş bulmaca
Dükkanı tolga çevikin rol aldığı program bulmaca
Ziya nur şavk bulmaca
Sebep eş anlamlısı bulmaca
Tasasız rahat bulmaca
Kaba zıt anlamlısı bulmaca
ihtiyar yaşlı bulmaca
Romanya plaka imi bulmaca
Tambura türü bulmaca
Faktör etken bulmaca
Halk dilinde ağa bulmaca
övgü dolu manzume bulmaca
Necat selamet bulmaca
Kışın oturulan yapı bulmaca
Selam veya teşekkür için eğilerek veya dizleri kırarak yapılan hareket bulmaca
Seçkin mümtaz bulmaca
Bir toplumdaki ahlaki davranış biçimleri bulmaca
Bir organik boya cevheri bulmaca
Yazı ya da sözle gönderilen bilgi bulmaca
alay yollu söylenen söz bulmaca
Kısıtlayan kimse bulmaca
Bir bütünün bir tek parçasıyla ilgili olan bulmaca
Bir bütünden ayrılan ayrı sayılan ya da artakalan şey bulmaca
Bir cilt bakım ürünü bulmaca
Orta anadolu bölgesinde yaygın bir bozlak türü bulmaca
Herhangi bir yere yanaşmış filikanın kürek çekmeden ilerleme buyruğu bulmaca
Bilgi seviyesi ölçme bulmaca
Bir bütünün eş parçalarından bir veya birkaçını ifade eden sayı grubu bulmaca
Bir cezalandırma aracı bulmaca
Süs taşı olarak kullanılan mor renkte bir tür kuvars bulmaca
Küçük tane tanecik bulmaca
Yontuk bulmaca
Seramoni bulmaca
Giresun yağlısı bulmaca
Dükkan bodrumu bulmaca
Beyaz yüz bulmaca
çapgur bulmaca
Bir büyük bıçak bulmaca
Büyük alınlı kadın bulmaca
Gezdirmek bulmaca
israilde bir dağ bulmaca
Bir cadı masalı yazarı bulmaca
Müzehhib bulmaca
Bir büyük hayvan bulmaca
Yandık bulmaca
Keyifle bulmaca
Akserçe bulmaca
Binmeye veya yük taşımaya alıştırılmamış at veya eşek sürüsü bulmaca
şarap tüccarı bulmaca
Alak suresi bulmaca
Ağdaş bulmaca
Sütlük bulmaca
Bir kimseden uzun zaman haber alınamaması sonucu kararla kimliğinin silinmesi bulmaca
Evin yükü bulmaca
Müstefit bulmaca
Alabros bulmaca
Döşeme altlarındaki ağaçlar bulmaca
inci yağmuru bulmaca
Bir çeşit haşhaş bulmaca
Fotoğraf makinasının üzerine oturduğu üç ayaklı düzen bulmaca
Toz koparan bulmaca
Meşher bulmaca
Antite bulmaca
Kürkü pahalı bir hayvan bulmaca
Apışmak bulmaca
Yazıyı güzel yazan hattat bulmaca
Yağcı yağ satıcısı bulmaca
Eteklik bağı bulmaca
Erzurumun şelalesiyle ünlü ilçesi bulmaca
Yemende şehir bulmaca
üzümün yarı olgun durumu bulmaca
Küçük çamaşır kazanı bulmaca
çare umar bulmaca
ince altın leke bulmaca
Hayvanla dönen değirmen bulmaca
Yuvarlak ve küçük taneli bir çeşit ekşi üzüm bulmaca
ışıntaşı bulmaca
Edebe aykırı ve fena söz bulmaca
Sosyolojide çok eşlilik bulmaca
Meme vermek bulmaca
Müsait eş anlamlısı bulmaca
Ondan bulmaca
Kombina bulmaca
Bina içini gösteren resimler bulmaca
Adıl eş anlamlısı bulmaca
Gülünçlük bulmaca
Kurallı söz söyleme bulmaca
Döşenmemiş bulmaca
Kırsal kesimde iş birliği bulmaca
Kahverengi ile kurşun rengi arasında olan renk bulmaca
Mektup eş anlamlısı bulmaca
Temel alınan bulmaca
Zamana kolayca uyan bulmaca
ördekgillerden tüyleri kiremit renginde evcilleştirilmiş yaban kuşu bulmaca
Fasta bir şehir bulmaca
Hastalıklardan kurtulma bulmaca
israilde sami dili bulmaca
Menfez bulmaca
Hamurdan çok ince açılarak sacta pişirilen ekmek bulmaca
Katır karı bulmaca
Kolaps bulmaca
Darmstadtiyum bulmaca
Saf metandan oluşan gaz bulmaca
Kasnak tahtası bulmaca
Kesilmiş tahtalık ağaç bulmaca
Bir topluluğa düşünceler duygular aşılamak amacıyla söylenen uzunca coşkulu söz bulmaca
Sorun sınav vb nin bilinmeyen gizli noktasını bulup açıklamak sonuca bağlamak bulmaca
Tanrı ya minnet duygusunu sunmak bulmaca
Deyiş ifade bulmaca
Stipa bulmaca
izlenme bulmaca
Katılma eski dil bulmaca
Süresi kısıtlanmış bulmaca
Her seyi anlayışlı karşılayan mümkün olduğunca hoş gören kişi bulmaca
Azeri ve türkmen halk şiirinde bir mani bulmaca
Avusturya bulmaca
Buhar çıkaran kaynak bulmaca
iri başlı büyük çivi bulmaca
Kapı önündeki basamak bulmaca
Kibirlinin zıt anlamlısı bulmaca
Otuz iki kağıtla oynanan iskambil oyunu bulmaca
Uyuzotu bulmaca
Bir insanın yaşamı süresince edindiği bilgilerin tümü tecrübe bulmaca
Her şeyi anlayışla karşılayan mümkün olduğunca hoş gören kişi bulmaca
Evler arasındaki dar yollar bulmaca
Sütlü çorba bulmaca
Bir tür deniz ördeği bulmaca
Ağaçtan yapılmış yatak bulmaca
Kızartılmış köfte bulmaca
Galibiyet karşıtı bulmaca
Ekşimiş süt bulmaca
Ayık karşıtı bulmaca
Ak toprak bulmaca
Sabah içilen şarap bulmaca
Banka defteri bulmaca
Yekpare taş bulmaca
Sandıktan çıkmak bulmaca
Kuyruğu titretmek bulmaca
Tuzlu nohut kavurması bulmaca
Yaban çitlembiği bulmaca
Gizli hakikat bulmaca
Ufak ceviz yeşil domates bulmaca
Dışkının dışarı atılması bulmaca
Bir yaşında erkek sığır bulmaca
Soğuktan etkilenmiş meyve bulmaca
Atlılar alayı süvari takımı bulmaca
Turşu bidonu bulmaca
Saygılı karşıtı bulmaca
Bir çeşit sarı erik bulmaca
En küçük patates bulmaca
it gibi çalışmak bulmaca
Küçük sarı karınca bulmaca
Bir kağnılık yığılan ot bulmaca
çocukların ceviz oynadığı çukur bulmaca
Peynirli bir mantı türü bulmaca
Yük taşımada verilen mola bulmaca
Avlu evlerin küçük bahçesi bulmaca
Duraklı dalga bulmaca
çukur kazmak bulmaca
Yavrulu deve bulmaca
Beyinde beyaz maddenin iltihaplanması bulmaca
Sırra ermek bulmaca
Pazı kemiği bulmaca
çok titiz kişi bulmaca
Falcı kadın bulmaca
Alyuvarların parçalanması erimesi bulmaca
Güçleştirmek karşıtı bulmaca
şükran karşıtı bulmaca
Kalın ve yüksek ağaç bulmaca
Eski dilde dışarı çıkarma bulmaca
Lakçı bulmaca
Dil sürçmesi bulmaca
Başı büyük olan at bulmaca
Git zıt anlamı bulmaca
Kimyada bileşim bulmaca
Yığmak biriktirmek bulmaca
Bıkma bıkkınlık melal bulmaca
Bir bayan ismi bulmaca
Bilişim teknolojilerinin bir terimi bulmaca
Birbirinden uzaklaşan çizgiler ışınlar bulmaca
Dört harfli bir ilimiz bulmaca
Raksı meslek edinen kadın bulmaca
Uygun durum ve zaman bulmaca
Pandomim oyununda boyalı komik bulmaca
Kuluçkalık bulmaca
Topu bulmaca
Gardner unutulmaz aktris bulmaca
Gömlek halk ağzı bulmaca
Küçük pisi balığı bulmaca
insan taşınan araç türü bulmaca
Oturmak bacakları ayırarak çömelmek bulmaca
Gelinin güveye verdiği para ya da mal bulmaca
Darmstadtiyum imi bulmaca
Bir başka maddeyi eriten cisim bulmaca
Bir bağlaç üç harfli cevabı bulmaca
John lennon tarafından yazılmış ve seslendirilmiş ütopik şarkının adı bulmaca
Yayın kitap yapıt bulmaca
Bay nedir bulmaca
Türkiyede dört harfli bir il bulmaca
Sanatçı tatlıtuğun adı bulmaca
Bülbül gibi şakımak bulmaca
istiklal eş anlamlısı bulmaca
Hardalgillerden bulmaca
Hazımsızlık bulmaca
Kayıp eş anlamlısı bulmaca
imroz bulmaca
Hayvanların davranışlarını inceleyen bilim dalı bulmaca
Selçuklularda vezir bulmaca
Yeniden biçimlendirme düzeltme bulmaca
iç anadoluda bir vadi bulmaca
Afganistan resmi dili bulmaca
Sabahattin alinin bir öyküsü bulmaca
Tohumluk kuru fasulye bulmaca
Elinden iş gelen usta bulmaca
Enise bulmaca
Er geç bulmaca
Genellikle ölçü aletlerinde gösterge çizelgesi bulmaca
Duru eş anlamlısı bulmaca
Beden gelişimini tamamlamış kişi bulmaca
Millet eş anlamlısı bulmaca
Hafıza eş anlamlısı bulmaca
Bulgur çorbası bulmaca
iki renkli değerli bir taş bulmaca
şahıslar kişiler bulmaca
Seyrek olarak bulmaca
Beyin gücüyle suya hükmetmek bulmaca
Kafası şişmek bulmaca
Anormal doğan çocuk bulmaca
Baklagil ürünleri bulmaca
Arkaya yatık kısa boynuz bulmaca
Sağlam kuvvetli deve bulmaca
Bakır kaplarda oksitlenme bulmaca
Bohça yapımında kullanılan kumaş bulmaca
Ağaçtan yapılmış kasa bulmaca
Hezimet karşıtı bulmaca
çok fazla kırmızılık bulmaca
Sevilmekten korkma bulmaca
çöl sıcağı bulmaca
Macera aramak bulmaca
Akasya tohumu bulmaca
Bahçe mutfağı bulmaca
Fındık dalları bulmaca
Yaranın kabuğu bulmaca
Sipariş numarası bulmaca
Teşkilatlandırma bulmaca
Renkli nergis zambağı bulmaca
Kavrulmuş tahıl unu bulmaca
Kabuğu çıkmış arpa bulmaca
Kuş beyinli bulmaca
ikindi namazı bulmaca
Halüsinojen bulmaca
Bebek lazımlığı bulmaca
Gönül isteği bulmaca
Aspirin bulmaca
Saçılmak bulmaca
Farsçada çizme bulmaca
Aspendos bulmaca
Küçük kayık filika bulmaca
Bedbinleştirmek bulmaca
Harim bulmaca
Arjantin kökenli bir şarkı bulmaca
Sporda en üst seviye bulmaca
Kayıkların karaya çekildikleri yer bulmaca
Elverişli uygun bulmaca
Eskiden kıyıları koruyan gemi bulmaca
Serin hava bulmaca
Ses çıkararak titremek bulmaca
Lanet okuma lanetleme bulmaca
Engellenmek bulmaca
Konuşması iyi anlaşılmayan bulmaca
Yumuşamak kanmak bulmaca
Güneş doğduktan sonra öğlene kadar olan zaman bulmaca
Bir başarı derecesi bulmaca
Hava alma yeri hava deliği bulmaca
Genellikle kullanılmış ve eski kitap alıp satan kitapçı bulmaca
Bodur horoz bulmaca
Kaybolmaması görünmemesi için gizli bir yere koymak bulmaca
Postu çizgili bir tür afrika zebrası bulmaca
Saçların dalgalı kalmasını sağlamak için uygulanan işlem bulmaca
Sargı anlamına gelen söz bulmaca
Katolik süryani topluluğu bulmaca
Bildirilmek bulmaca
Nöbet bekleyen nöbet sırası kendisinde olan kimse bulmaca
Hayvanlar için yapılan barınak bulmaca
ülke içi bulmaca
Güçlü bir ses çıkararak titremek bulmaca
Meto bulmaca
Siesta bulmaca
Gerçekleşme ihtimali bulunan fakat istenmeyen sakıncalı durum bulmaca
Bir nesneyi yanlış tanıma bulmaca
Kulplu sahan bulmaca
çok korkulu korku veren dehşete düşüren bulmaca
Tarihte bir halk şairi bulmaca
Eski dilde meydana çıkma bulmaca
Kırmızı panda bulmaca
Saman nezlesi bulmaca
Acı kuvvet bulmaca
Yürümede güçlük çekme bulmaca
Son kanun bulmaca
ince odun kırıntısı bulmaca
çocuk şekeri bulmaca
Akik türünden bir taş bulmaca
Sinek sürüsü bulmaca
Boyun tutukluğu bulmaca
Toprak altına gömülmüş define bulmaca
Yaşlı dut ağacı bulmaca
Dudak iltihabı bulmaca
Büyümüş kuzu bulmaca
Uçarı karşıtı bulmaca
Banka cüzdanı bulmaca
Bakır tencere bulmaca
Kuleli kapı bulmaca
Cehennem karşıtı bulmaca
Dauria kargası bulmaca
Topluca çamaşır yıkanılan yer bulmaca
şenliklerde yakılan büyük ateş bulmaca
Koşamayan hızlı gidemeyen at bulmaca
Legalleşmek bulmaca
çatallı iğne bulmaca
Taş ile örülmüş kuyu bulmaca
Dili varmamak bulmaca
şeker tozu bulmaca
Ketenden yapılan ip bulmaca
Bulmak karşıtı bulmaca
Kedi korkusu bulmaca
Az yiyen kimse bulmaca
Lezzetli karşıtı bulmaca
Yonca cinsinden bir ot bulmaca
Oyuncak ev bulmaca
Kadük olmak bulmaca
Büyük gövdeli deve bulmaca
Apayrı karşıtı bulmaca
Sütlü bulamaç bulmaca
Mıhlama çivileme bulmaca
Köy vergisi bulmaca
Bir çesit ak üzüm bulmaca
Nakışlı deri bulmaca
Zeytinsi meyve bulmaca
Yönelme hali bulmaca
Burun kanaması bulmaca
Yarım adam bulmaca
Cevizli helva bulmaca
Can karşıtı bulmaca
Eski dilde eksilme bulmaca
Zehir etmek bulmaca
Mihbat bulmaca
Dudaklarla yanağın birleştiği yer bulmaca
Ayrılmaz bulmaca
iki kaya arası bulmaca
Her yere işiyen kimse bulmaca
Morfinden hazırlanan ilaç bulmaca
En küçük boy uskumru bulmaca
öğrenilmiş bulmaca
itimat mektubu bulmaca
Toplumu ilgilendiren bulmaca
Kara kirli isli bulmaca
çok yumuşak kalkerli kayaç bulmaca
Bir maddenin en küçük parçası bulmaca
şekerci boyası bitkisi bulmaca
Teniste maçın her bölümü bulmaca
Fare kapanı tuzak bulmaca
Kayıkların karaya çekildiği yer bulmaca
Güneş topu da denen bitki bulmaca
Uzaktan bağırarak çağırmak ünlemek bulmaca
Gereği olmayan yararsız lüzumsuz bulmaca
Osmanlıda dayanışma yardımlaşma amacıyla kurulmuş esnaf birliği bulmaca
Sözleri bulmaca
Yapılarda çıkıntılı silme bulmaca
Su vb şeyleri içmek için kullanılan genellikle camdan yapılan kap bulmaca
ölü karşıtı bulmaca
Baltanın arka kısmı bulmaca
Buğday başağının ince uzantısı bulmaca
Aksatmamak bulmaca
Dört köşe çadır bulmaca
Alnında ak olan eşek bulmaca
Avcı üzümü bulmaca
Durak işareti bulmaca
Tezleştirmek bulmaca
Hesaplı karşıtı bulmaca
Bir cins köylü ayakkabısı bulmaca
Kısa ceviz sopası bulmaca
Küçük başlı yılan bulmaca
Küçük boy armut bulmaca
Alnı beyaz sığır bulmaca
Buzağılara takılan zil bulmaca
Kır renkli keçi bulmaca
Adı güneş gibi olan bulmaca
Büyük ip yumağı bulmaca
Gönül avlamak bulmaca
Akıldan çıkmak bulmaca
Yüz temizliği bulmaca
Yıldızın parlaması bulmaca
Yirmi dirhem bulmaca
Lanse etmek bulmaca
Yuh çekmek bulmaca
Bulgurun en ince kısmı bulmaca
çabukluk karşıtı bulmaca
Bir çeşit altın gerdanlık bulmaca
Beş yaşında erkek davar bulmaca
Yumuşamış sulak arazi bulmaca
Ayağın dizden yukarı tarafı bulmaca
Sulh olmak bulmaca
Fikirsizlik bulmaca
Kusmayı önleyen ilaç bulmaca
Bir tür orman horozu bulmaca
Böcekler ile beslenen canlılar bulmaca
Küçük yabani armut bulmaca
Abideleştirme bulmaca
Bakir karşıtı bulmaca
Değirmen sepeti bulmaca
Soğuktan duyulan korku bulmaca
Sade pirinç pilavı bulmaca
Yabancılaşmak bulmaca
Olgun aklı başında adam bulmaca
Kolay ve edebi anlatış bulmaca
Dem çekmek bulmaca
Ekşi pekmez bulmaca
Pirinç şarabı bulmaca
Bir çeşit beyaz buğday bulmaca
Küçük dağ eriği bulmaca
Erkek kirpi bulmaca
Yağ küpü bulmaca
Yaşanılmış olan süre yaş bulmaca
iki yaşında semirmiş keçi bulmaca
Nakışı olmayan nakışsız bulmaca
Alt dişlerin uzun başlısı bulmaca
Belli bir gruba girme bulmaca
Nişanlılık bulmaca
Uyku kaçması hali bulmaca
çok üzüntü veren acıklı olay afet bulmaca
Göz korkutma gözdağı bulmaca
Başkan karşıtı bulmaca
Kaygısızlık bulmaca
ışığın kırılması bulmaca
Bir işe girişme harekete geçme bulmaca
Bir iş ya da durumun sonu bulmaca
Bir işi ya da bir kişiyi anlatan kitapçık bulmaca
Bir işin düzenli bir şekilde devam etmesi bulmaca
Bir işe karışma bulmaca
Bir işe gönlü olma bulmaca
Bir işe girişme teşebbüs bulmaca
Bir işte emir verme yetkisi olan bulmaca
Bir işte başarısız sonuç bulmaca
Bir işte deneyimsiz olan bulmaca
Bir işte ayrıcalık tanınmış kişi ya da kurum bulmaca
Bir isteği bir buyruğu tekrarlama tekit bulmaca
Bir işte yeni deneyimi az olan bulmaca
Bir işte uyulması tasarlanan düzen bulmaca
Bir işte şüpheli durum bulmaca
Bir hizmetin fiyat çizelgesi bulmaca
Bir iş için gerekli olan malzeme bulmaca
Bir iş için bilgi veya yol sormak bulmaca
Bir iş için ek süre bulmaca
Bir cilt rahatsızlığı bulmaca
Ağzı dar büyük şişe bulmaca
Bir insanı bir eseri doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek bulmaca
Bir inanca aşırı bağlı bulmaca
ilk yerli mizah dergisi bulmaca
iri bir tür at bulmaca
iyi ahlak incelik bulmaca
Bilge zıt anlamı bulmaca
Takma ad takma isim bulmaca
Ekin savurma çatalı bulmaca
Belli bölgede yaşayan hayvanların tümü bulmaca
Yıkanılacak yer bulmaca
Yassı bilezik bulmaca
Topun içini silmekte kullanılan ucu fırçalı çubuk bulmaca
Saçma anlamsız bulmaca
iki şeyin arasını hafifçe açma bulmaca
Garcistan bulmaca
Derinleştirmek bulmaca
Ferma bulmaca
Dertsizlik bulmaca
Alveograf bulmaca
Dandanakan bulmaca
Rütbesiz bulmaca
Mehter bulmaca
Dolgucu bulmaca
Dengelenmiş bulmaca
Bedizci bulmaca
Kuşe bulmaca
Kipleyici bulmaca
Puantaj bulmaca
Tarpan bulmaca
öyir bulmaca
Betül bulmaca
Hayıf bulmaca
Tasfiyeci bulmaca
Rampalamak bulmaca
Taşçı bulmaca
şifahi karşıtı bulmaca
Tebşir bulmaca
Epitome bulmaca
Yenileşmek bulmaca
Ehliyetsiz bulmaca
Hoverkraft bulmaca
Mallarına bulmaca
Teokratik bulmaca
çobandağarcığı bulmaca
Kuğu bulmaca
Hopal bulmaca
Dir bulmaca
çeşnigir bulmaca
Paylanma bulmaca
Fersude bulmaca
Bir açı ölçme birimi bulmaca
Emme dönemindeki çocuk bulmaca
Kullanışı rahat bulmaca
Ayrılaşma bulmaca
Ne yaptığının farkında olmayan bulmaca
şahıs nefer bulmaca
Doğrulukla bulmaca
Yükümlü bir işi yapmak zorunda olan bulmaca
Engin açık deniz bulmaca
Seyran etmek bulmaca
Türkiyenin ilk türkçe mizah dergisi bulmaca
üzülerek söylüyorum ki ne yazık ki nedir bulmaca
Hastalıktan etkilenmiş hastalıklı patolojik bulmaca
Gemi pusulası bulmaca
Gülünç eş anlamı bulmaca
Zahide bulmaca
üvey zıt anlamlısı bulmaca
Kilitsiz dolap bulmaca
Pilav kazanı bulmaca
Telaşa düşmek bulmaca
örülmüş ot yığını bulmaca
Tavuklarda kuyruk bulmaca
Yeşil renk bulmaca
Kış üzümü bulmaca
Susuz sert toprak bulmaca
Bir fikrin yönlendirilmesi yorumlanması bulmaca
Balıkçı yaka bulmaca
Namüsait bulmaca
Ağustos ayı bulmaca
izmir çöreği bulmaca
Kifayetsiz karşıtı bulmaca
Damızlık deve bulmaca
Fare korkusu bulmaca
Leblebi gibi kavrulmuş mısır bulmaca
Bahçıvan tırmığı bulmaca
Kertenkeleden büyük bir hayvan bulmaca
Yağ tortusu bulmaca
Sulak alan bulmaca
Muhacir karşıtı bulmaca
Kanepe minderi bulmaca
çıplak beton bulmaca
Uyandırma karşıtı bulmaca
Eski dilde duygulanma bulmaca
Bönlük karşıtı bulmaca
Küçük bakır leğen bulmaca
Açmak karşıtı bulmaca
Has karşıtı bulmaca
Kibirli karşıtı bulmaca
Bayağılaşmak karşıtı bulmaca
Ağzı dar testi bulmaca
Yarısı kesik odun bulmaca
Katır yavrusu bulmaca
Keçi kulağı bulmaca
Alnında beyazlık olan at bulmaca
Karışık cemaat bulmaca
Uzun paçalı don bulmaca
Kayalık tepe bulmaca
Ağaçtan yapılmış çamaşır teknesi bulmaca
Cep faresi bulmaca
Sevk olmak bulmaca
Yaşına girmemiş çocuk bulmaca
Orman çileği bulmaca
Yağmurlu ve çamurlu ortam bulmaca
Yağlı ip bulmaca
Teori karşıtı bulmaca
Yuvarlak yastık bulmaca
Dikiş iğnesi bulmaca
Ağaçsız arazi bulmaca
Yemiş kabı bulmaca
Yığılmak karşıtı bulmaca
Bezgin karşıtı bulmaca
Peynir kurdu bulmaca
Gizlemek karşıtı bulmaca
Konserve fabrikası bulmaca
Kapı gıcırtısı bulmaca
Büyük süt bakırı bulmaca
Geniş adımla yürüyüş bulmaca
Kaşı çatık olan adam bulmaca
Liyakat karşıtı bulmaca
özel sektör bulmaca
Buğday temizlemekte kullanılan alet bulmaca
ilk türkiye güzeli bulmaca
çok koşan hayvan bulmaca
Yarık erik bulmaca
Takdir yetkisi bulmaca
Taze peynir bulmaca
Acar karşıtı bulmaca
ısıtmak karşıtı bulmaca
Savaş öyküleri bulmaca
Bir nevi yeşillik bulmaca
Atın diz kapağı bulmaca
Yaşlanmak karşıtı bulmaca
çilekeş karşıtı bulmaca
Düşük kaliteli incir bulmaca
Fındık ağacı bulmaca
Uzun bacaklı yağmur kuşu bulmaca
Avcılıkta kuşlara kurulan tuzak bulmaca
Alaca lekeli bulmaca
Yalı bülbülü bulmaca
Bir evin civarı bulmaca
Ufak kuş bulmaca
Hakikat karşıtı bulmaca
Susam posası bulmaca
Arnavutlukta yaşayan katolik bulmaca
Suçsuz karşıtı bulmaca
Sırnaşık karşıtı bulmaca
Güvercin sesi bulmaca
Eski dilde arıtma yeri bulmaca
Bir yaşında kara karga bulmaca
Uzun boyunlu keçi bulmaca
Bayram ayı bulmaca
Paralı iddia bulmaca
çamurlu su bulmaca
şifa karşıtı bulmaca
Kırmızı meşe bulmaca
Gümrük parası bulmaca
Minütöri bulmaca
Pepton bulmaca
Sütü gitmiş hayvan bulmaca
Ayı oynatan kimse bulmaca
Geçimsiz dirliksiz kimse bulmaca
Tagaddi bulmaca
Ahdinden bulmaca
Cesurluk bulmaca
Pegmatit bulmaca
Su yalağı bulmaca
Düztabanlık bulmaca
Kraken bulmaca
Budala aptal sersem bulmaca
Meslekte yükselme beş harfli cevabı bulmaca
Gülünç garip kimse bulmaca
Koka bulmaca
Bir tür iri yunus bulmaca
Sakatlık sebebiyle bulmaca
Bir konuda birbirinin inanmasını sağlama anlamı nedir bulmaca
Tiyatroda gece gösterimi bulmaca
Nane yapraklarından çıkan esans bulmaca
Teniste maçın her bir bölümü bulmaca
Kuzey avrupada yaşayan bir tür geyik bulmaca
Tahta yer döşemesi bulmaca
Güney asya ülkesi bulmaca
Ekilmiş ekili bulmaca
Hizmet eri emirber bulmaca
Koruda yaşayan kuş türü bulmaca
Herhangi bir konuda yükümlü bir işi yapmak zorunda olan bulmaca
Yazısı dergilerde ilk sayfada yer alan içerik yazısı bulmaca
Aşağıya inmek bulmaca
insanların bilgi görgü hoşgörü bakımından gelişmiş olma durumu yetkinlik kemal bulmaca
Beş beter bulmaca
Bozcak bulmaca
Gabonda bir kent bulmaca
Aralıksız sürekli bulmaca
Evin düz çatısı bulmaca
öksüz çiçeği bulmaca
Bugalet bulmaca
Merkum bulmaca
Jenosit bulmaca
Alakoç bulmaca
Bir cins çörek kurabiye bulmaca
Anlar bulmaca
Tapu bulmaca
Hibeş bulmaca
Gözle görülebilen bulmaca
Zatlar kişiler bulmaca
20 yüzyılda kullanılan bir tür zırhlı bulmaca
Sonbahar eş anlamlısı bulmaca
Roket eş anlamlısı bulmaca
Gözle görülen bulmaca
Besinin eş anlamlısı bulmaca
Edebiyatta örtmece bulmaca
çabucak eski dil bulmaca
Herhangi bir sebeple bir kimseyi görmeye gitmek bulmaca
Eritilmiş peynir bulmaca
Keskin bir taş bulmaca
Kiraz kırmızısı bulmaca
Kabadayılanma bulmaca
Küçük ipek halı bulmaca
Kılıç tasması bulmaca
Kazan sapı bulmaca
Kırmızı tatlı erik bulmaca
Dost kazığı bulmaca
Haşlanmış meyve bulmaca
Dev canavar bulmaca
Dönüşlü fiil bulmaca
Erimemiş mumlu bal bulmaca
Yüzsüzleşmek bulmaca
Katı kurutulmuş peynir bulmaca
Alacaklının borçluyu sıkıştırması bulmaca
Ense çukuru bulmaca
Soğan rendesi bulmaca
Hibe etmek bulmaca
Fıstık gibi bulmaca
Küçük konyak kadehi bulmaca
ince kurumuş ot bulmaca
Tokat yemek bulmaca
iri taneli yağmur bulmaca
Kurşun dökmek bulmaca
Arabayı çekmeyen at bulmaca
Eski dilde fidye bulmaca
Az budaklı düzgün ağaç bulmaca
Ağız koklamak bulmaca
Deste olarak dizilmiş ekin bulmaca
Eski dilde çığır bulmaca
Sebat karşıtı bulmaca
Tek toynaklı hayvan bulmaca
Omuzda getirilen ağaç bulmaca
Hancı bahşişi bulmaca
Sabah serinliği bulmaca
Yeşil armut bulmaca
Asmalarda görülen mantar hastalığı bulmaca
Sulu üzüm şırası bulmaca
Hızlı yürüyen deve bulmaca
Az ürün veren tarla bulmaca
çok sıvı hamur bulmaca
Ekmek torbası bulmaca
Damat sağdıcı bulmaca
Bağırsak otu bulmaca
Sütü olmayan keçi bulmaca
Bir dilli makara bulmaca
ince yumuşak tüylü fırça bulmaca
Buğday rengi bulmaca
Usanç vermek bulmaca
Leziz karşıtı bulmaca
ıslak karga bulmaca
özdeş karşıtı bulmaca
Akrep yüreği bulmaca
Atın orta hızla yürümesi bulmaca
Yumurtanın üst kabuğu bulmaca
Düşünceyi çürütmek için yazılan yazı bulmaca
Saman haline gelmiş ot bulmaca
ip ile bağlanan davar bulmaca
Kur yapmak bulmaca
Bir cismin üçüncü boyutu bulmaca
Bir hastalığın daha yaygın ve ağır duruma gelmesi bulmaca
Bir halkın üzerinde yaşadığı kültürünü oluşturduğu toprak parçası bulmaca
Bir hayvanı vurarak ele geçirmek bulmaca
Bir gök cisminin hareketi boyunca uzayda çizdiği yol bulmaca
Bir girişimde başarısız olmak bulmaca
Kırmızı renkli bir toprak türü bulmaca
Bir çeşit halay bulmaca
Bir eksene göre iki yanda aynı mesafede karşılıklı olarak yer alan bulmaca
Bir eğitim kurumunda ders alan kişi öğrenci bulmaca
Bir gecelik faiz uygulaması bulmaca
Bir görevde asıl görevlinin yerine bakan kimse bulmaca
Gelin ve damadın düğünden sonra akrabalarına yaptıkları ziyaretin karşılığı bulmaca
Bir erik çeşidi bulmaca
Bir emek sonucunda ortaya çıkan eser bulmaca
Bir ekşi üzüm bulmaca
Bir düşünce veya kararı benimsemeyerek karşı çıkma bulmaca
Bir durumla elde edilen bilgi bulmaca
Bir düşünceyi aşılamak bulmaca
Bir eyer türü bulmaca
Bir dönem aşırı ilgi gören film bulmaca
Bir durum ve sorunla ilişkisi olan başka durum veya sorun bulmaca
Bir dukanın yönetiminde bulunan ülke bulmaca
Bir düşünceyi anlatan birkaç cümlelik söz bulmaca
Bir ağ atmada çıkarılan balık miktarı bulmaca
Bir ağır iş makinesi bulmaca
Bir araya gelme getirme bulmaca
Bir askeri kuvvet bulmaca
Beyaz ile az miktarda siyah karışımından oluşan renk bulmaca
Cumhurbaşkanının onayladığı hükümet kararı bulmaca
Beyaz iş işlemekte kullanılan bir çeşit parlak pamuk ipliği bulmaca
Bir acı ünlemi bulmaca
Beter fena bulmaca
Bej bulmaca
Bey kumandan bulmaca
Beyaz çiçekli bir bitki bulmaca
Beş yaşından büyük veya damızlık dışı bırakılmış dişi koyun bulmaca
Beş yıldan faza hapis cezası bulmaca
Beşiktaş bulmaca
Beşikten mezara kadar öğrenilmesi gereken şey bulmaca
Besteyi müziği düzenleyen kişi bulmaca
Kas beş harfli cevabı bulmaca
Beş harfli kürk hayvanı bulmaca
Beş minaresiyle ünlü şehir bulmaca
Besin değerini gösteren ölçü bulmaca
Besleme kız halk ağzı bulmaca
Bestelenebilen özel bir halk şiiri bulmaca
Bestenin sonuna konan bitiş bölümü bulmaca
Bergama ilçesinde allianoi antik kentini sular altında bırakacak olan baraj bulmaca
Berrak ve parlak sarı renk bulmaca
Berry soyadlı aktris bulmaca
Beşiktaşın unutulmaz onursal başkanı bulmaca
Beraberinde hamur yutulan iç anadolu çorbası bulmaca
Beraberinde yanında bulmaca
Beren saatin rol aldığı bir film bulmaca
Berhudar ol bulmaca
Ten iki harfli cevabı bulmaca
Dil bilimi filoloji bulmaca
Becerisi olan kişi bulmaca
Beraber bir arada bulmaca
Bir maddenin bileşimindeki yalın cisimlerin niteliğini anlamak için yapılan işlem bulmaca
Bilgenin zıt anlamlısı bulmaca
Güçlü hayat dolu bulmaca
Derinliği her yerde aynı olan sığ su alanı bulmaca
Bir çöl kuşu bulmaca
Bir çizgi üzerinde olma bulmaca
öznel karșıtı bulmaca
Lin bulmaca
Bir çeşit pirinç bulmaca
Bir çayır bitkisi bulmaca
Bir çeşit pudra bulmaca
Bir çeşit katı yakıt bulmaca
Bir dalda dördü beşi bir arada bulunan meyve kümesi bulmaca
Bir çocuğun eğitimi ile görevli kadın bulmaca
Bir çok bedensel özelliğiyle file benzeyen tavşan iriliğinde memeli bir hayvan bulmaca
Bir çevreye özgü söyleyiş biçimi bulmaca
Bir dilek şart eki bulmaca
Bir devletin başka bir devlet üstündeki siyasi üstünlüğü ve baskısı bulmaca
Bir derneğe veya birliğe üye olan kimse bulmaca
Bir darbenin şiddetini azaltmaya yarayan içi dolu şey bulmaca
Bir bitkinin renkli bölümü bulmaca
Bir borca karşılık kısmi ödeme bulmaca
Gösteriden sonra toplanan hasılat bulmaca
Bir dinin tapınma kurallarının tümü bulmaca
Bir bütünden kesilmiş yassı parça bulmaca
Bir bölümü olmayan noksan bulmaca
Bir borcu azar azar ödeme bulmaca
Bir bitkiyi üretmek için toprağa tohum atmak veya gömmek bulmaca
Bir bütünü oluşturan şeylerin tümü bulmaca
Suyun akış gücü bulmaca
Yeşile çalan sarı bulmaca
Arpa satan kimse bulmaca
Gölgesinden ürken eşek bulmaca
Addan türeme fiil bulmaca
Sülfür bulmaca
Bakışı bir yöne çevirmek bulmaca
ilaveten bulmaca
Arabanın ok demiri bulmaca
şabanlık bulmaca
Tahakküm etmek bulmaca
Fotoğrafçılıkta görüntü bozulması bulmaca
Sıvamak bulmaca
Dahilen bulmaca
Meniks bulmaca
Yangının ışık saçan kısmı bulmaca
çabuklaştırma bulmaca
özgür ve kurtulmuş olanlar bulmaca
Halon bulmaca
Alkolle mücadele merkezi bulmaca
Emek işi bulmaca
Bir kimseye verilen özel görev bulmaca
Patır kütür bulmaca
Azeri kızların halk dansı bulmaca
Olmamış incir bulmaca
Horoz ötüşü bulmaca
Türkiyenin mozaik müzesi bulmaca
Pay bırakmak bulmaca
Ağaçtan bahçe çiti bulmaca
Toprak kalburu bulmaca
Bakır sahan kapağı bulmaca
Küçük bakır sahan bulmaca
Ayran çorbası bulmaca
Aşure tatlısı bulmaca
öğle tatili bulmaca
Eski dilde onaylı bulmaca
Kötü olmak bulmaca
ikrar etmek bulmaca
Yuvarlak tencere bulmaca
Güz noktası bulmaca
Gösterişli karşıtı bulmaca
Bir tutam hamur bulmaca
Ağacı olmayan tarla bulmaca
Kalın kamçı bulmaca
Beyaz yüksek bulut bulmaca
Beşik oturağı bulmaca
Yabani zakkum bulmaca
Buzağıların boynuna takılan ip bulmaca
Yemek çatalı bulmaca
Süreli karşıtı bulmaca
Küçük karınca bulmaca
Birini yayan olarak yürütme bulmaca
Sefa sürmek bulmaca
Kulakta küpe deliği bulmaca
Ahşap çatıda ağaç kolon bulmaca
Süzülmüş ayran bulmaca
Aygay bulmaca
Devenin geviş getirmesi bulmaca
Gök boşluğu bulmaca
çam katranı bulmaca
Sırnaşık eğitimsiz bulmaca
Broker bulmaca
Bir yere dikilen taş bulmaca
Bir geminin çektiği su bulmaca
çiçek buketi bulmaca
Adımlarını sıklaştırmak bulmaca
Kadınların giydiği elbise bulmaca
Sigara izmariti bulmaca
Tükürük otu bulmaca
Odunun sert kısmı bulmaca
Kulplu tencere bulmaca
Cazibeleşmek bulmaca
Küçük düz taş bulmaca
iki kaya arasındaki boşluk bulmaca
Sarkmak ağır gelmek bulmaca
Giyim kuşam bulmaca
Okşamak bulmaca
​üstün tutmak bulmaca
Uzun boyunlu deve bulmaca
Kıymetli bir lale çeşidi bulmaca
Bir türlü sütlü yemek bulmaca
Amatörlük karşıtı bulmaca
Diş tabibi bulmaca
Balık ağının ortası bulmaca
Yeni ekili buğday tarlası bulmaca
Baş damarı bulmaca
Rüya karşıtı bulmaca
Ufaklık bulmaca
Cibutide bir göl bulmaca
Ağrısı tutmuş hamile kadın bulmaca
Buharlı vapur bulmaca
Eğreti oturmak bulmaca
Bayır kuşu bulmaca
Büyük ökçeli dişi deve bulmaca
Küçük birader bulmaca
Yazın esen sıcak yel bulmaca
şalgam dolması bulmaca
Pörtlek göz bulmaca
Omuz çıkıntısı bulmaca
Mumbar dolması bulmaca
Oyun oynamak bulmaca
Kuru ve basılmış toprak bulmaca
çekmek karşıtı bulmaca
Mecazen şarta bağlı bulmaca
Bilim kadını bulmaca
Neşesi kaçmak bulmaca
Artezyen kuyusu bulmaca
Yeşil ve çiçekli yer bulmaca
Bir cins lahana yemeği bulmaca
Pistonlu tekne bulmaca
Kurutulmuş yeşil fasulye bulmaca
Bilmemezlikten gelme bulmaca
iki tahta arasındaki boşluk bulmaca
Takmak karşıtı bulmaca
Bahçede yapılan büyük eğlence bulmaca
Akdenizde yaşayan balık bulmaca
Sesi yükselten alet bulmaca
Negatif olumsuz bulmaca
Ağır bir yükün yerden yükseltilmesini sağlayan alet bulmaca
Vahşi olmayan bulmaca
iş gücünün karşılığı olan para veya mal bulmaca
Akt bulmaca
Aksel soyadlı oyuncu bulmaca
Bir cam çeşidi bulmaca
Farklı olan aralarında fark bulunan değişik ayrımlı bulmaca
Genellikle binaların girişine gelen elektrik akımı açıp kapamaya yarayan araç bulmaca
Deniz göl ırmak kıyılarında veya karada dik yer bulmaca
Kristal fosfat minerali bulmaca
Bir tür çardak bulmaca
Herhangi bir şey için en uygun zaman bulmaca
Bu yer bulmaca
Sağlam eş anlamlısı bulmaca
Birlikte başbaşa bulmaca
Sarkaç rakkas bulmaca
istanbul boğazına adını veren tanrıça 4 harfli bulmaca
Argoda sövmek küfür bulmaca
Mevki makam büyük birine sunulan dilek bulmaca
Tepinmek bulmaca
Kira ile tutma bulmaca
Kuru temizlemeci bulmaca
Karaşar prensinin ünvanı bulmaca
Mevli bulmaca
Yelesi olan hayvan bulmaca
Kağıt tutturma aracı bulmaca
ince söz nükte bulmaca
Halk dilinde nüfus cüzdanı bulmaca
Elma ve armut kurusu bulmaca
Kanadanın başkenti bulmaca
Kürek yarışlarında saancak ve iskelesinde ikişer küreği olan tekne bulmaca
işlev bozukluğu bulmaca
çoğul olmayan bulmaca
Eski dilde ipek bulmaca
italyaya bağlı ada bulmaca
Hazineyi yöneten kimse bulmaca
üstü şekerle kaplı hap bulmaca
Bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durumu ehemmiyet bulmaca
Yükünü almak bulmaca
Gön yağlamak bulmaca
Sebepsiz yere bulmaca
Büyük çiftlik bulmaca
ithafname bulmaca
Dum ağacı bulmaca
Kafes gibi bulmaca
Evrenselcilik bulmaca
Eliza bulmaca
Bir tür çiçek deseni bulmaca
Arapçada kuş bulmaca
ötelemek bulmaca
çağcıllık bulmaca
Strigilis bulmaca
Tonaj bulmaca
Patlıcan salatası bulmaca
Haoma bulmaca
Kuklalardan korkma bulmaca
çulhaların bez tarağı bulmaca
Devamlı yağmur yağmak bulmaca
Coşan bulmaca
Mukannen bulmaca
şafii bulmaca
Güneş pili bulmaca
At koşusu bulmaca
çok kaybolan bulmaca
Tatlı kuymak bulmaca
Emzirme süt verme bulmaca
Emilme bulmaca
Fransada bir dağ bulmaca
Kavurma küpü bulmaca
Mağaralarda kalker birikintisi bulmaca
Bozulma aksama bulmaca
Bir tür sahne eseri bulmaca
Marazlar hastalıklar bulmaca
Yabanileşmek bulmaca
Dikili kuru ağaç bulmaca
Bitkilerde besin depolama organı bulmaca
Vilayet eş anlamlısı bulmaca
Bir cins uzun rende bulmaca
Dumansız barut bulmaca
Aynanın eşseslisi bulmaca
Almak bulmaca
ihlal etmek bulmaca
Akşam karşıtı bulmaca
Eski dilde coşturma bulmaca
Sürekli olarak ara vermeden bulmaca
Yapay karşıtı bulmaca
Eski mısırda şehir devlet verilen ad bulmaca
Yetişmiş çocuk bulmaca
Başı büyük deve bulmaca
Kumlu ve ince çamur bulmaca
Bir tür ensiz kumaş bulmaca
Taslak durumunda olan eser bulmaca
Belirsizlik sıfatı bulmaca
Vesikalık resim bulmaca
Arazideki çıkıntı burun bulmaca
Sarı yüzlü hastalıklı solgun bulmaca
Ciltte iz bırakan kaşındırıcı hastalık bulmaca
Erden kıralın filmi bulmaca
Zorla isteği dışında bulmaca
Yıldız bilimci bulmaca
Atanmak bulmaca
Ağaçta kuruyan dut bulmaca
Bir yaşında dana bulmaca
Ciddiye almak bulmaca
Ucu sivri sopa bulmaca
çalı ufak ağaç bulmaca
Uzatmalı çavuş bulmaca
Kazan kepçesi bulmaca
Soğuktan etkilenmiş hamur bulmaca
Akit olarak verilen eşya bulmaca
Taş kalpli bulmaca
Yaşlı davar bulmaca
Yağsız çökelek kurusu bulmaca
Kurutulmuş yoğurt bulmaca
Erkek köpek bulmaca
ilgisi olma ilgisi bulunma bulmaca
Gebermek bulmaca
Evlerde gizli geçit bulmaca
Genç çam fidanı bulmaca
Küçük ekmek somunu bulmaca
Ahlaksız kimse bulmaca
Yolunu şaşırmış bulmaca
Eski deri parçası bulmaca
Cirit oyunu bulmaca
Acı yonca bulmaca
Kaşar peyniri bulmaca
Yoksullaşmak bulmaca
Ağzı kapalı tencere bulmaca
şüpheye düşmek bulmaca
Bilimsel karşıtı bulmaca
şarap yapılan üzümün çeşidi bulmaca
Bir düşünceyi belirtmedeki keskinlik bulmaca
Hasır dokuma tokmağı bulmaca
Civcivlerini büyütüp bırakan tavuk bulmaca
Eski dilde müjdeleme bulmaca
Balede yön değiştirme hareketi bulmaca
Kalın kabuklu kara üzüm bulmaca
Güçlü akıntı bulmaca
Ayrık bir çeşit bitki bulmaca
Erik rakısı bulmaca
Genelleştirme bulmaca
Tüylü keçi bulmaca
Ampül biçimindeki şişkinlik kabarcık bulmaca
Aşk yüzünden perişan olmuş bulmaca
çalkalanarak sulanmış yoğurt bulmaca
Aşçı yamakları bulmaca
Süzülmüş yoğurt bulmaca
Gebe manda bulmaca
Gitarda perde bulmaca
Küçük peynir kurdu bulmaca
Ok atılan nişan bulmaca
Bir fransız likör firması bulmaca
Kadın eşarbı bulmaca
Cinlerle uğraşan kişiler bulmaca
Taştan yapılan kulübe bulmaca
Yayık kolu bulmaca
Yüksek dağlık bölge bulmaca
Renkli ip bulmaca
Güz armudu bulmaca
Bölen ayıran sınır bulmaca
Harman işçisi bulmaca
Kuluçka devri bulmaca
Erimiş mumsuz bal bulmaca
Büyük su arkı bulmaca
Maymuna benzeyen bir hayvan bulmaca
Ayak eğriliği bulmaca
Kavrulmuş yemek bulmaca
Bir ağacın enlemesine genişliği bulmaca
Akarsulardan oluşan küçük derecikler bulmaca
Bir azarlama sözü bulmaca
Cam bilezik bulmaca
Yaş değnek bulmaca
Karındaki devamlı ağrı bulmaca
Bir alanda kural ve ilkeler toplamı bulmaca
Bir ağ atmada çıkan balık miktarı bulmaca
Bir ağ atılışından çıkan balık miktarı bulmaca
Bir balıkçı teknesi bulmaca
Bir aracı tamir ederken kullanılan alet takımı bulmaca
Bir antik yunan masalcısı bulmaca
Bir ana yoldan ayrılan yolun başlangıç noktası bulmaca
Bir amaca erişmek için izlenen düzenli yol tutulan yol yöntem tarz bulmaca
Binanın köşe kubbesi bulmaca
Binaların dış cephe kaplama işi bulmaca
Bin gram değerindeki ağırlık ölçü birimi bulmaca
Bir araştırma sonucunu bildiren yazı bulmaca
Binmeye yarayan at otomobil bulmaca
Binmeye yarayan at bulmaca
Biniciyi sarsmayan at yürüyüşü bulmaca
Binek hayvanlarının sırtına konulan oturmaya yarayan nesne bulmaca
Bilir bilmez konuşmak yapamayacağı şeyler söylemek bulmaca
Bilinip unutulan bir șeyi akla getirmek hatırlamak bulmaca
Bilinenden ayrı değişik farklı bulmaca
Bilgisiz budala bulmaca
Nimetlendiren bulmaca
Bilet satan görevli bulmaca
Bilgelik öğüt verici söz bulmaca
Bilekleri dar beli bol büzgülü bir tür kadın şalvarı bulmaca
Retrolistezis bulmaca
çakıl ve taş yığını bulmaca
Kelt bulmaca
Bakılmamış bulmaca
Harman yığını bulmaca
Halı dokuma aygıtının tarağı bulmaca
Mukarnas bulmaca
Kadraj bulmaca
Büyükle küçük arası bulmaca
Teşhirci bulmaca
Ezhar otunun çiçeği bulmaca
Arapçada ilk bulmaca
Bilerek yapma bulmaca
Emekliye ayırma bulmaca
Kendisi bizzat bulmaca
çok gözenekli deri bulmaca
Biçim ve çizgilerle gösterme bulmaca
Biçilmiş tarlada kalan tahıl kökleri bulmaca
Tamam evet bulmaca
Bilerek isteyerek yapma bulmaca
Bilardoda topun diğer topa vurması bulmaca
Tutuk titrek konuşan bulmaca
Mühimin eş anlamlısı bulmaca
Bilardoda bir vuruş şekli bulmaca
Uyarı eş anlamlısı bulmaca
Medeni eş anlamı bulmaca
Sarı çiçekli otsu bitki bulmaca
Temiz eş anlamlısı bulmaca
Büyük bez çarşaf bulmaca
Nalları dikmek bulmaca
Közde pişmiş et bulmaca
Tütsülemek bulmaca
Küçük olmamış meyve bulmaca
Haşlamak karşıtı bulmaca
Beyaz inci bulmaca
Küçük simit bulmaca
Yeni doğmuş oğlak bulmaca
Not etmek bulmaca
Ateşte yanan odun bulmaca
Bir çeşit çekirdeksiz dut bulmaca
Evlilik dışı dünyaya gelen çocuk bulmaca
Eski dilde çıkarma bulmaca
Kervan yıldızı bulmaca
Eğri dam bulmaca
Rüzgar hortumu bulmaca
Telaşlandırmak bulmaca
Ağzı geniş basık sepet bulmaca
Defolu bulmaca
Boynuzsuz koyuna verilen ad bulmaca
Sismik deniz dalgası bulmaca
Taze tel peynir bulmaca
Su içilen bardak bulmaca
Yapmacık gülüş bulmaca
Sarı renkli bir kuş bulmaca
Yemek lekesi bulmaca
Eski dilde maalesef bulmaca
Eski dilde payda bulmaca
Akıllanma durumu bulmaca
Bir dokunun çıkartılıp atılması bulmaca
Tahtadan yapılmış kova bulmaca
Genç manda bulmaca
Köşe minderi bulmaca
Ayakkabının etrafına yapılan dikiş bulmaca
Büyük testi bulmaca
Yılmak karşıtı bulmaca
Ahenk karşıtı bulmaca
Yavaş iş yapan kimse bulmaca
Sulu ekin bulmaca
Kurşun yemek bulmaca
Pilot köşkü bulmaca
Savaş açmak bulmaca
Yumuşak taze ot bulmaca
Prezervatif bulmaca
Mısır yaprağı bulmaca
Vajinal akıntı bulmaca
Sulu ve yapışkan çamur bulmaca
Tevkif karşıtı bulmaca
Beyaz doğan kuşu bulmaca
Rol kesmek bulmaca
Enfeksiyon kapmış yara bulmaca
Kuş göçü bulmaca
incire benzer bir yemiş bulmaca
Eski dilde eril bulmaca
Gerekli karşıtı bulmaca
Kevaşe bulmaca
Daima karşıtı bulmaca
Yavru kuş bulmaca
Saçın kıvırcık olması bulmaca
Yüksek beyaz bulut bulmaca
Köpek pisliği bulmaca
Yuvarlak fındık bulmaca
Asma üzümü bulmaca
Ayakkabı süsü bulmaca
Taze kekik bulmaca
çalgısız yapılan düğün bulmaca
Buzağıların boynuna takılan tasma bulmaca
Geğirme bulmaca
Dolu tanesi bulmaca
Asya sikkesi bulmaca
Bir şeyin içine dalma bulmaca
çok yapışkan toprak bulmaca
Birikmek karşıtı bulmaca
Mesut olmak bulmaca
Düğüm atmak bulmaca
Bezdirmek bulmaca
Ağaçsız tarla bulmaca
Geniş mezhepli bulmaca
Ağır işlerde çalışan köle bulmaca
iri bir hünnap cinsi bulmaca
çamın dış kabuğu bulmaca
Yorgun deve bulmaca
Koyu yoğurt bulmaca
iyi tabaklanmamış deri bulmaca
Reddetmek karşıtı bulmaca
Absürt tiyatro bulmaca
Büyük çınar bulmaca
Ayakta kendiliğinden kurumuş ağaç bulmaca
Mangaldaki kül bulmaca
Tarla ortasındaki taş yığını bulmaca
Yumurtanın dış kabuğu bulmaca
Susam rakısı bulmaca
Ağaç saplı çakı bulmaca
Küçük kara saban bulmaca
Vahşi hayvanların yediği et bulmaca
Davar sağmak bulmaca
Sıkıntı karşıtı bulmaca
Buğday bulguru bulmaca
Büyük inci bulmaca
Beyazı çoğalmış saç bulmaca
Beyaz ya da mor çiçekler açan meyveleri dikenli bir bitki bulmaca
Bıyığı sakalı çıkmayan erkek bulmaca
Bıyığı ve sakalı çıkmayan bulmaca
Bıçak bileyicisi bulmaca
Bezmek bıkmak bulmaca
Bezginlik belirten bir söz bulmaca
Bezenmiş süslü bulmaca
Beyaz çiçekli bir otsu bitki bulmaca
Uslandırma terbiye etme bulmaca
Bıkkınlık anlatan söz bulmaca
şöhret eş anlamlısı bulmaca
Beş yaşındaki damızlık dışı bırakılmış dişi koyun bulmaca
Besinini bağımsız olarak sağlayan bitki bulmaca
Besin değeri yüksek beyaz bir sıvı bulmaca
Berbat sinir bozucu çok kötü bulmaca
irlandanın resmi ismi nedir bulmaca
Beyaz benekli kumaş bulmaca
Beyaz bir koyun cinsi bulmaca
Beş litrelik boya ambalajı bulmaca
iletişim ne demek bulmaca
Kırılım imleci ne demek bulmaca
insanın yaradılış özelliği nedir bulmaca
irlandanin resmi adı nedir bulmaca
çayın kıvamı ne demek bulmaca
Benzin tenekesi bulmaca
Kaba görgüsüz nobran ne demek bulmaca
Eğreti verme ne demek bulmaca